Ga naar hoofdinhoud

Online cursussen

Online cursussen

Polarisatie

Hoe voorkom je als gemeente of buurtprofessional dat ongemak en kleine ergernissen tussen groepen escaleren tot spanningen en incidenten? In deze e-learning leer je hoe je zelf signalen kunt analyseren en duiden zodat je tot passende oplossingen voor polarisatie in wijken te kunnen komen. Of dat nu alleen is of samen met collega’s. Na afloop van deze e-learning kun je met het bijbehorende analyse instrument en de handreiking ‘van polarisatie naar verbinding in buurten’ concreet aan de slag in je eigen buurt.


Lees meer

Ouderenmishandeling

Kom je als vrijwilliger bij ouderen thuis? Dan kun je een belangrijke rol spelen in het verminderen van ouderenmishandeling. Vrijwilligers hebben vaak een vertrouwensband met de mensen die zij helpen. Daardoor is de kans groot dat zij iets van eventuele mishandeling zien of horen. In deze e-learning leer je in ongeveer 20 minuten de signalen te herkennen en oefen je met een paar herkenbare voorbeeldsituaties. Als je weet waar je op moet letten en wat je zelf kunt doen, helpt dat om ouderenmishandeling zo vroeg mogelijk te stoppen.


Lees meer
Sociale wijkteams en privacy
het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens

Privacy

Jouw werk als professional in een wijkteam wordt beïnvloed door de veranderingen in de privacywetgeving. De AVG is hiervan een recent voorbeeld. Veel wijkteammedewerkers vinden het lastig om overzicht te houden op al die regels. Herken je dat? Volg de e-learning en ontdek waar je op moet letten bij het verzamelen, verwerken en delen van persoonsgegevens van je cliënten.


Lees verder

Jong+Trans

In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuis voelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Vaak blijven deze kinderen onder de radar, wat kan leiden tot psychische klachten. De cijfers liegen er niet om; meer dan 2 van de 3 overweegt suïcide. Jij kunt als professional die werkt met jeugdigen een belangrijke rol spelen in het helpen van deze kinderen. Door middel van praktijkgerichte opdrachten leer je in de online training Jong en Transgender hoe je gender-vraagstukken bij kinderen en jongeren vroeg kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken. Deze module gaat over kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar.

Lees verder

Praten over huiselijk geweld kun je leren

Vraag jij je ook af hoe je als sociaal werker huiselijk en seksueel geweld, kinder- en ouderenmishandeling (huiselijk geweld) eerder kunt signaleren en bespreekbaar maken? En wil je snel aan de slag? Met deze e-learning oefen je hoe je dit kunt doen. We gaan uit van de verbeterde meldcode en afwegingskaders. Ook krijg je meer zicht op je eigen rol binnen de keten en op welke instanties je kunt inschakelen voor hulp. Dit is een goede voorbereiding op de training ‘Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld’.

Lees verder

Hoe ondersteun je LHBT-ouderen bij hulpvragen?

LHBT-ouderen zijn vaak niet zichtbaar, waardoor sociaal werkers er meestal vanuit gaan dat een oudere niet LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender) is. Maar deze ouderen groeiden op in een andere tijd en er is bij hen vaker sprake van minderheidsstress en angst voor afwijzing. Daardoor is het voor ouderen lastig om hun LHBT gevoelens te bespreken, of er alleen al voor uit te komen. In deze e-learning ontdek je wat er bij deze groep leeft en hoe je daar effectief mee om kunt gaan.

Lees verder

Introductie Intercultureel Vakmanschap

In 2040 heeft 30 procent van de Nederlandse inwoners een migratieachtergrond. Als sociaal werker, klantmanager of wmo-consulent is het ook jouw taak om deze groep goed te ondersteunen. Hoe doe je dat? Wanneer speelt cultuur een rol en wanneer juist niet? Welke onderwerpen liggen gevoelig of zijn taboe en hoe sluit je goed aan op de verschillende diversiteitskenmerken van mensen die leven in twee culturen? Deze e-learning van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) biedt inzicht en geeft professionals in zorg en welzijn de basis van intercultureel vakmanschap mee.

Lees verder

Meneer of mevrouw

Heb je telefonisch of aan de balie klantcontact met bewoners of bezoekers? En heb je wel eens iemand ontmoet van wie je niet wist of je meneer of mevrouw ging zeggen? Zou je graag willen weten hoe je professioneel met transgender personen om gaat? Volg dan deze korte interactieve online training. Aan de hand van ervaringsverhalen, achtergrondinformatie en een checklist ontdek je hoe je op een respectvolle manier met transgender personen om kan gaan.

Lees verder

Coming In Cover

Krijg jij als professional of vrijwilliger in zorg of welzijn te maken met LHBT’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen of transgender personen) van kleur? Dan is het goed om te weten tegen welke specifieke problemen zij aan kunnen lopen en hoe je hen effectief kunt helpen of doorverwijzen. De online module ‘Coming In’ biedt daarvoor goede handvatten.
Er zijn twee aparte modules voor professionals en vrijwilligers.

Lees verder

How to support older LGBT persons

LGBT people are often not visible, so that social workers usually assume that an older person is not LGBT (lesbian, homosexual, bisexual or transgender). But these older people grew up in a different time and there is more often minority stress and fear of rejection. This makes it difficult for the elderly to discuss their LGBT feelings, let alone come out. In this e-learning you will discover what is going on in this group and how you can deal with it effectively.

Read more

Spil in de wijk

De e-learning ‘Spil in de wijk’ biedt sociaal professionals en (wijk)verpleegkundigen handvatten om kwetsbare ouderen op te sporen en hen in contact te brengen met passende hulp en sociale contacten. Wil je weten of deze e-learning interessant is voor medewerkers in jouw organisatie? Doe dan de kennismaking. Binnen 20 minuten heb je inzicht in alle elementen van de e-learning én de werkwijze van een spil in de wijk.

Lees verder

Verbinden met ouderen

Werk je veel met ouderen? En zoek je manieren om eenzaamheid op te sporen, sneller een hulpvraag in beeld te hebben, of wil je het informele netwerk eerder of beter betrekken? Ontdek hoe de aanpak van een spil in de wijk dit voor elkaar krijgt. In de online training Spil in de wijk leer je alles over deze manier van werken.

Lees verder

Logo Ik ben van mij

Hoe leer je jongeren respectvol met elkaar omgaan als het gaat om seks? Wat is experimenteren en wanneer is het schadelijk voor voor henzelf of iemand anders? En hoe voorkom je seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Maak kennis met de succesvolle methode ‘Ik ben van mij!’ die uitgaat van jongeren zelf. Tijdens deze online cursus krijg je onmisbare achtergrondinformatie, vergroot je je inzicht met reflectievragen en oefen je met voorbeelden uit de praktijk.

Aanmelden

Aandacht voor transgender gevoelens bij cliëntenTransgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en eenzaamheid. Daarom vallen transgender personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. Het is belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens bij cliënten. Maar welke vragen stel je wel? En welke juist niet? Kom er in 30 minuten achter in deze online module.

Aanmelden

OER-testDe OER-test. Kom er in 10 vragen achter in hoeverre jij werkt volgens Ondersteuning Eigen Regievoering (OER).
De OER-methodiek staat voor een manier van werken in de zorg- en welzijnssector waarbij het aansluiten bij de eigen regie van mensen als het allerbelangrijkst wordt beschouwd.
Doe de test en ontdek in hoeverre je al volgens de principes van OER werkt.

Aanmelden

Ondersteuning LHBT-cliëntenHet Vlaggensysteem biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag van kinderen en jongeren adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en er gepast op te reageren. Met deze e-learning module leer je hoe je het Vlaggensysteem toepast bij mensen met een verstandelijke beperking in zowel de intramurale als extramurale zorg. Een voucher om de e-learning module te kunnen volgen kost € 29,50. De tijdsduur om de module af te ronden is ongeveer 3 uur. Je kunt uiteraard tussentijds stoppen.

Lees verder

Ondersteuning LHBT-cliëntenAlle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender (LHBT’s) hebben een fase waarin ze vragen hebben over hun seksuele identiteit. Zij krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties, uitsluiting, pesten en soms zelfs geweld. Zij zullen hun LHBT gevoelens daarom niet zomaar inbrengen in een gesprek. Hoe ga je hier als professional mee om? In deze geaccrediteerde module krijg je informatie over LHBT en ga je aan de slag met casussen. Je leert hoe je LHBT gevoelens bespreekbaar maakt.

Lees verder

Professionele basishoudingDe transformatie naar een participatiesamenleving vraagt een professionele basishouding van sociale professionals. Welke houding heb jij in je dagelijks werk met cliënten? Met de juiste basishouding zorg je voor oprechte, gezonde en positieve verbinding met mensen. Zo kunnen zij beter hun eigen kracht en sociale netwerk benutten. In deze module reflecteer je op je eigen basishouding en leer je welke drie elementen van belang zijn. Het ontwikkelen van een professionele basishouding klinkt eenvoudig, maar blijft in de praktijk een uitdaging. Deze e-learning helpt jou op weg.

Aanmelden

SchuldenHoe signaleer en begeleid je mensen met financiële problemen? Deze online cursus leert professionals in wijkteams om burgers met armoede- en schulden problematiek te helpen. Ongeveer 70 procent van de mensen die aanklopt bij sociale wijkteams kampt met financiële problemen. De sociale professional is het eerste aanspreekpunt voor deze mensen. Maar hoe kan je hen het beste helpen? Wat kan jij zelf doen als professional en wanneer verwijs je iemand door? Kom in deze geaccrediteerde cursus in 1 uur te weten wat een werkbare aanpak is!

Aanmelden

Professionele ruimteJouw werk als sociale professional wordt beïnvloed door de veranderingen in het sociale domein. Om jou te ondersteunen in het werken volgens de Wmo zijn 10 Wmo competenties beschreven. Veel sociale professionals vinden het lastig om competentie 10 op te volgen: Hoe ben ik ondernemend en benut ik mijn professionele ruimte? Vind jij dit ook lastig? Volg deze geaccrediteerde cursus en leer hoe je deze ruime kunt pakken en vergroten.

Aanmelden

Participatiedoelen ondersteunenAls professional binnen Zorg & Welzijn of Werk & Inkomen ondersteun je cliënten met participeren in de samenleving. Meedoen. Wat houdt dat meedoen precies in en wat wil en kan je cliënt bereiken met participatie? Hoe ondersteun en versterk je als professional de verschillende participatiemogelijkheden van je cliënt? In deze minicursus ga je aan de slag met een casus en oefen je met voorbeelden uit de praktijk.

Aanmelden

Laaggeletterdheid signaleren voor sociale wijkteamsHeb jij een cliënt die altijd zijn bril vergeet? Leer de smoesjes herkennen en signaleer en bespreek laaggeletterdheid. In deze minicursus speciaal voor wijkteams, kom je meer te weten over laaggeletterdheid, de omvang van het probleem en het belang van signalering. Ook krijg je tips over het aangaan van een gesprek hierover. We geven informatie over hoe je je cliënt kunt doorverwijzen voor hulp op het gebied van lezen en schrijven.

Aanmelden

Casusbesprekingen in wijkteamsDuren casusbesprekingen in jouw wijkteam veel te lang? En zijn ze niet altijd voldoende voorbereid? In deze geaccrediteerde module maak je kennis met het 4-stappen model. Je leert op een gestructureerde manier en binnen 20 minuten met je team een casusbespreking te houden. Je ziet goede en minder goede voorbeelden van casusbesprekingen en maakt een eigen actieplan. Het doorlopen van deze module duurt ongeveer 60 minuten.

Aanmelden

Minicursus Gemeenten en zelfhulpBen jij je als beleidsmaker bezig met het thema Zelfhulp? Deze korte introductiecursus leert jou wat dit precies is, wat zelfhulporganisaties doen en hoe gemeenten zelfhulp bevordert en ondersteunt. Laat je inspireren door de praktijk. Na afloop van dit 6 stappenplan heb je een persoonlijk actieplan.

Aanmelden

Laatste wijziging: maandag, 10 februari 2020, 12:43