Jong en Transgender

Man of vrouw Deelname: Gratis
Duur: 1,5 uur
Voor wie: Deze training is gemaakt voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin, kinderwerkers en jongerenwerkers. Deze module is daarnaast ook geschikt voor professionals in de jeugdzorg zoals pedagogen en groepsleiding.
Accreditatie: Deelname levert 2 registerpunten op voor bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werkers en 1.65 punten voor jeugdzorgprofessionals die geregistreerd zijn bij het Kwaliteitsregister jeugd (SKJ) . 

Doel en aanpak
Deze basismodule voor professionals in de jeugdgezondheidszorg geeft uitleg over gender diversiteit in het algemeen, en transgender gevoelens in het specifiek. Het doel van de online training is het aanreiken van taalgemak en een vermindering van de handelingsverlegenheid. Het is een module voor medewerkers in de jeugdgezondheidszorg en andere professionals die met jeugdigen in de leeftijdsgroep 2-18 jarigen werken.

Door middel van praktijkgerichte opdrachten leer je hoe je gender-vraagstukken bij kinderen en jongeren vroeg kunt signaleren en aan de orde kunt stellen in de spreekkamer. Deze training is relevant voor de leeftijdsgroep van 2 tot 18 jaar. Op basis van theorie, ervaringsverhalen van kinderen, ouders en professionals, krijg jij handvatten en perspectieven aangereikt om je werk optimaal te doen.

Wat leer je?
Na afloop van de e-learning kun je:

  • Uitleggen wat de basisaspecten van identiteit zijn en hoe mensen zich op het gender spectrum bevinden.
  • Impliciete en expliciete signalen van gender-vraagstukken herkennen en positieve taal en gespreksvaardigheden inzetten om deze bespreekbaar te maken in de spreekkamer.
  • Wanneer er gender-vraagstukken spelen bij het kind of de jongere, ouders of het kind zelf van basisinformatie voorzien en hen zo nodig doorverwijzen naar specialistische zorginstellingen.

Cursus

Laatste wijziging: dinsdag, 25 februari 2020, 15:20