Doe je mee?

Meedoen is simpel. Wil jij een online cursus volgen? Registreer je eenmalig, daarna kan je je aanmelden voor alle gratis online cursussen. Wij wensen je veel plezier!


  Cursussen

  Sociale wijkteams en privacy - het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens

  Accreditatie: 1 punt via Registerplein - Jouw werk als professional in een wijkteam wordt beïnvloed door privacywetgeving zoals de AVG. Het kan lastig zijn om overzicht te houden op al die regels. Herken je dat? Volg dan deze e-learning. >>                     …

  Effectieve casusbesprekingen in je sociale wijkteam

  Accreditatie: 1 punt via Registerplein – Duren casusbesprekingen in jouw wijkteam veel te lang? In deze geaccrediteerde module leer je op een gestructureerde manier en binnen 20 minuten met je team een casusbespreking te houden.>>                           …

  Veilig ouder worden - Herkennen van ouderenmishandeling

  Kom je als vrijwilliger bij ouderen thuis? Dan kun je een belangrijke rol spelen in het verminderen van ouderenmishandeling. Vrijwilligers hebben vaak een vertrouwensband met de mensen die zij helpen. Daardoor is de kans groot dat zij iets van eventuele mishandeling zien of horen. In deze e-learnin…

  Praten over huiselijk geweld kun je leren

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein, 1 punt via V&VN - Vraag jij je ook af hoe je als sociaal werker huiselijk geweld eerder kunt signaleren en bespreekbaar maken? En wil je snel aan de slag? Met deze e-learning oefen je hoe je dit kunt doen.>>             …

  Ik ben van mij!

  Maak kennis met deze succesvolle methode, die uitgaat van jongeren zelf, over wensen en grenzen bij seksualiteit en intimiteit. Je krijgt onmisbare achtergrondinformatie, je reflecteert en oefent met voorbeelden uit de praktijk. >>                                …

  Spil in de wijk

  Categorie: Ouderen
  Werk jij veel met ouderen? Zoek je manieren om eenzaamheid op te sporen en sneller de echte vraag in beeld te krijgen? Meld je dan aan voor deze cursus! >>                                                                                 …

  Introductie - Spil in de wijk

  Categorie: Ouderen
  De e-learning ‘Spil in de wijk’ biedt sociaal professionals en (wijk)verpleegkundigen handvatten om kwetsbare ouderen op te sporen en hen in contact te brengen met passende hulp en sociale contacten. Wil je weten of deze e-learning interessant is voor medewerkers in jouw organisatie? Doe dan de…

  Signaleren en begeleiden bij financiële problemen

  Accreditatie: 1 punt via Registerplein – Ongeveer 70% van de mensen die aanklopt bij sociale wijkteams heeft financiële problemen. Als sociaal professional ben jij voor hen het eerste aanspreekpunt. Maar hoe kun je het beste helpen? >>                       …

  De zin van zingeving (KIS) - Sensitief werken met religie en levensbeschouwing

  Accreditatie: 6 punten via Registerplein – In deze module maak je kennis met een aantal levensbeschouwingen én met het vanzelfsprekende van je eigen levensbeschouwing. Je oefent met een aantal casussen en past je aangescherpte vaardigheden toe in je eigen werkomgeving. >&g…

  Introductie Intercultureel Vakmanschap voor sociaal professionals (KIS)

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein – Deze e-learning geeft je inzicht in jezelf en vergroot je vaardigheid in het omgaan met mensen met een migratieachtergrond. Na afloop kun je beter aansluiten op hun situatie, weet je welke kennis nog mist en waar je die kunt halen. &g…

  Polarisatie herkennen, aanpakken en voorkomen

  Accreditatie: 4 punten via Registerplein – Polarisatie in wijken kent verschillende stadia, oorzaken, betrokken groepen en verschijningsvormen. Deze e-learning leert je hoe je kunt voorkomen dat ongemak/ kleine ergernissen tussen groepen escaleren tot spanningen en incidenten.…

  Doen Wat Werkt Talk - Hanneke Felten

  Movisie-expert Hanneke Felten geeft in deze Doen Wat Werkt Talk tips over het voorkomen en verminderen van vooroordelen en discriminatie. >>                                                                                           …

  Weet jij hoe het ècht gaat met je leerlingen?

  Accreditatie: 5 punten via Registerplein - Werk je op school met leerlingen? Dan is de kans aanwezig dat je er een paar kent die worstelen met depressieve gevoelens of zelfmoordgedachten. Leer hoe je die makkelijker signaleert en bespreekbaar maakt. >>              …

  Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen?

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein - Alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender (LHBT-personen) hebben een fase waarin ze vragen hebben over hun seksuele identiteit. Hoe ga je hier als professional mee om? >>                     …

  Coming In: Ondersteuning aan biculturele LHBT’s.

  Accreditatie: 6 punten via Registerplein, 5,17 punten via SKJ - Krijg jij als professional of vrijwilliger in zorg of welzijn te maken met LHBT-personen van kleur? Dan is het goed om te weten hoe je hen effectief kunt helpen of doorverwijzen. >>              …

  Hoe ondersteun je transgender cliënten bij hulpvragen?

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein - In je werk als sociaal professional kun je transgender personen als cliënt hebben. Het is dan belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens. Maar welke vragen stel je dan? En welke juist niet? >>              …

  Jong en Transgender

  Accreditatie: 2 punten via Registerplein, 1,65 punt via SKJ - In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuis voelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Jij kunt als professional een belangrijke rol spelen in het helpen van deze kinderen. >>      …

  Contact met transgender personen in de publieke dienstverlening

  Dag meneer, eh… mevrouw? Niet weten hoe je iemand aan de balie of aan de telefoon moet aanspreken kan zorgen voor pijnlijke situaties. Voor jou als publieke dienstverlener en al helemaal voor de persoon met wie je te maken hebt. >>                      …

  Hoe ondersteun je LHBT-ouderen bij hulpvragen?

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein - Voor ouderen is het lastig om hun LHBT gevoelens te bespreken, of er alleen al voor uit te komen. In deze e-learning ontdek je wat er bij deze groep leeft en hoe je daar effectief mee om kunt gaan. >>               …

  How to support older LGBT persons

  LGBT people are often not visible, so that social workers usually assume that an older person is not LGBT (lesbian, homosexual, bisexual or transgender). But these older people grew up in a different time and there is more often minority stress and fear of rejection. This makes it difficult for the…

  Back to basics: Reflecteer op je professionele basishouding

  Met de juiste basishouding zorg je voor oprechte, gezonde en positieve verbinding met mensen. Het ontwikkelen van een professionele basishouding klinkt eenvoudig, maar blijft in de praktijk een uitdaging. Deze e-learning helpt jou op weg. >>                   …

  Hoe vergroot ik mijn professionele ruimte?

  Accreditatie: 3,5 punt via Registerplein – Ondernemend zijn en je professionele ruimte benutten is een van de Wmo competenties. Vind jij dit ook lastig? Volg deze cursus en leer hoe je deze ruime kunt pakken en vergroten. >>                               …

  Complexe casuïstiek onafhankelijke cliëntondersteuning - voor ervaren cliëntondersteuners

  Categorie: Zelfredzaamheid
  Welke complexe casussen kan een cliëntondersteuner tegenkomen? Benut deze lesbrief en bijbehorende video om meer te weten te komen over de vaardigheden en afwegingen die een rol spelen bij complexe casussen. >>                                  …

  De OER test

  Categorie: Zelfredzaamheid
  Kom er in 10 vragen achter in hoeverre jij werkt volgens Ondersteuning Eigen Regievoering (OER). De OER-methodiek staat voor een manier van werken waarbij het aansluiten bij de eigen regie van mensen als het allerbelangrijkst wordt beschouwd. >>                 …

  Minicursus Werken vanuit eigen regie

  Categorie: Zelfredzaamheid
  Met eigen regie maken cliënten meer gebruik van hun eigen kracht en sociaal netwerk. Hoe kun je eigen regie bevorderen in de dagelijkse praktijk? Korte introductiecursus voor wijkteams en andere uitvoerders van sociaal werk. >>                                  …

  Participatie van je cliënt ondersteunen

  Categorie: Zelfredzaamheid
  Als professional binnen Zorg & Welzijn of Werk & Inkomen ondersteun je cliënten met participeren in de samenleving. Meedoen dus. Deze minicursus laat zien wat dat betekent voor jou en de cliënt en hoe je de cliënt daarin kunt ondersteunen. >>             …