Doe je mee?

CRKBO

Meedoen is simpel. Wil jij een online cursus volgen? Registreer je eenmalig, daarna kan je je aanmelden voor alle gratis online cursussen. Wij wensen je veel plezier!


  Cursussen

  Inclusief werken aan werk

  Hoe zorg je dat je werkzoekenden met een migratieachtergrond duurzamer naar werk kunt leiden? En wat is de rol van diversiteitssenstitief werken hierin? Daarover leer je meer tijdens deze e-learning. >> Voor wie? uitvoerende professionals (o.a. gemeentelijke klantmanagers, participatiecoaches…

  Hoe ondersteun je Joodse cliënten?

  Accreditatie: 2 punten via Registerplein, 1 punt via LV POH-GGZ – Joodse mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren, kunnen problemen hebben die voortkomen uit de opvoeding door getraumatiseerde ouders. Het blijkt lastig voor hen om direct de meest effectieve zorg en on…

  Sociaal Werk op Alle Niveaus

  Accreditatie: 2 punten via Registerplein – Als sociaal professional vertrouw je vaak op je professionele besluitvorming wanneer je met casussen werkt. Het kiezen van de juiste interventies en het handelen op de juiste niveaus kan best een uitdaging zijn. Vind jij dit ook lasti…

  Back to basics: Reflecteer op je professionele basishouding

  Met de juiste basishouding zorg je voor oprechte, gezonde en positieve verbinding met mensen. Het ontwikkelen van een professionele basishouding klinkt eenvoudig, maar blijft in de praktijk een uitdaging. Deze e-learning helpt jou op weg. >>                   …

  Webinar - Leer omdenken in je werk

  Omdenken is een manier van denken en doen waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als ruwe energie; frustratie die zijn vorm nog niet gevonden heeft. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets…

  Webinar - Vloggen om je werk zichtbaar te maken

  Jelle de Boer deelt zijn ervaringen met vloggen vanuit het sociaal werk. >> Je leert je werk zichtbaar te maken en je meerwaarde aan te tonen door middel van vloggen. Ook krijg je tips over hoe je vlogs kan gebruiken in de begeleiding van jouw doelgroep.               …

  #DatMeenJeNiet!

  Hoe herken je een discriminerend bericht op sociale media? En hoe kan je in actie komen als je haat of discriminatie ziet online? Deze e-learning biedt bijvoorbeeld docenten of jongerenwerkers praktische handvatten om met het onderwerp online discriminatie aan de slag te gaan. >> Je komt meer…

  Objectief werven en selecteren - Vind talent zonder vooroordelen

  Als je een vacature hebt dan wil je graag de beste persoon vinden voor de functie. Maar hoe doe je dat? Objectief werven en selecteren is een effectief bewezen methode voor werving en selectie. Deze methode zorgt ervoor dat je niet afgaat op de (onbewuste) vooroordelen en stereotypen maar…

  Vrouwelijke nieuwkomers begeleiden op weg naar werk

  Accreditatie: 5,5 punten via Registerplein – Vrouwelijke nieuwkomers vinden moeilijker betaald werk dan mannelijke. Hoe kun je als uitvoerend professional bij een gemeente deze vrouwen zo goed mogelijk begeleiden? Daarmee ga je aan de slag in deze interactieve training van KIS…

  De zin van zingeving (KIS) - Sensitief werken met religie en levensbeschouwing

  Accreditatie: 6 punten via Registerplein – In deze module maak je kennis met een aantal levensbeschouwingen én met het vanzelfsprekende van je eigen levensbeschouwing. Je oefent met een aantal casussen en past je aangescherpte vaardigheden toe in je eigen werkomgeving. >&g…

  Introductie Intercultureel Vakmanschap voor sociaal professionals (KIS)

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein – Deze e-learning geeft je inzicht in jezelf en vergroot je vaardigheid in het omgaan met mensen met een migratieachtergrond. Na afloop kun je beter aansluiten op hun situatie, weet je welke kennis nog mist en waar je die kunt halen. &g…

  Polarisatie herkennen, aanpakken en voorkomen

  Accreditatie: 4 punten via Registerplein – Polarisatie in wijken kent verschillende stadia, oorzaken, betrokken groepen en verschijningsvormen. Deze e-learning leert je hoe je kunt voorkomen dat ongemak/ kleine ergernissen tussen groepen escaleren tot spanningen en incidenten.…

  Doen Wat Werkt Talk - Hanneke Felten

  Movisie-expert Hanneke Felten geeft in deze Doen Wat Werkt Talk tips over het voorkomen en verminderen van vooroordelen en discriminatie. >>                                                                                           …

  Veilige opvang voor Regenboogjongeren

  - Accreditatie: 5 punten via Registerplein - Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar. Werk je in de maatschappelijke opvang? Volg deze e-learning en hoor van een aantal Regenboogjongeren en professionals wat jij kunt doen om die omgeving veiliger te maken.&gt…

  Weet jij hoe het ècht gaat met je leerlingen?

  Accreditatie: 5 punten via Registerplein - Werk je op school met leerlingen? Dan is de kans aanwezig dat je er een paar kent die worstelen met depressieve gevoelens of zelfmoordgedachten. Leer hoe je die makkelijker signaleert en bespreekbaar maakt. >>              …

  Hoe ondersteun je lhbti+ cliënten?

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein - Alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (lhbti+) hebben een fase waarin ze vragen hebben over hun seksuele identiteit. Hoe ga je hier als professional mee om? >>          #8230;

  Coming In: Ondersteuning aan biculturele LHBT personen

  Accreditatie: 6 punten via Registerplein, 5.25 punten via SKJ - Krijg jij als professional of vrijwilliger in zorg of welzijn te maken met LHBT-personen van kleur? Dan is het goed om te weten hoe je hen effectief kunt helpen of doorverwijzen. >>              …

  Hoe ondersteun je transgender cliënten bij hulpvragen?

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein - In je werk als sociaal professional kun je transgender personen als cliënt hebben. Het is dan belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens. Maar welke vragen stel je dan? En welke juist niet? >>              …

  Jong en Transgender

  Accreditatie: 5,5 punten via Registerplein | 1,65 punt via SKJ  - In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuis voelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Jij kunt als professional een belangrijke rol spelen in het helpen van deze kinderen. >>   …

  Contact met transgender personen in de publieke dienstverlening

  Dag meneer, eh… mevrouw? Niet weten hoe je iemand aan de balie of aan de telefoon moet aanspreken kan zorgen voor pijnlijke situaties. Voor jou als publieke dienstverlener en al helemaal voor de persoon met wie je te maken hebt. >>                      …

  Hoe ondersteun je LHBT-ouderen bij hulpvragen?

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein - Voor ouderen is het lastig om hun LHBT-gevoelens te bespreken, of er alleen al voor uit te komen. In deze e-learning ontdek je wat er bij deze groep leeft en hoe je daar effectief mee om kunt gaan. >>               …

  How to support older LGBT persons

  LGBT people are often not visible, so that social workers usually assume that an older person is not LGBT (lesbian, homosexual, bisexual or transgender). But these older people grew up in a different time and there is more often minority stress and fear of rejection. This makes it difficult for the…

  Veilig ouder worden - Herkennen van ouderenmishandeling

  Kom je als vrijwilliger bij ouderen thuis? Dan kun je een belangrijke rol spelen in het verminderen van ouderenmishandeling. Vrijwilligers hebben vaak een vertrouwensband met de mensen die zij helpen. Daardoor is de kans groot dat zij iets van eventuele mishandeling zien of horen.            …

  Praten over huiselijk geweld kun je leren

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein, 1 punt via V&VN - Vraag jij je ook af hoe je als sociaal werker huiselijk geweld eerder kunt signaleren en bespreekbaar maken? En wil je snel aan de slag? Met deze e-learning oefen je hoe je dit kunt doen.>>             …

  Ik ben van mij!

  Maak kennis met deze succesvolle methode, die uitgaat van jongeren zelf, over wensen en grenzen bij seksualiteit en intimiteit. Je krijgt onmisbare achtergrondinformatie, je reflecteert en oefent met voorbeelden uit de praktijk. >>                                …

  Effectieve casusbesprekingen in je sociale wijkteam

  Accreditatie: 1 punt via Registerplein – Duren casusbesprekingen in jouw wijkteam veel te lang? In deze geaccrediteerde module leer je op een gestructureerde manier en binnen 20 minuten met je team een casusbespreking te houden.>>                           …

  Grip op eenzaamheid in het verpleeghuis

  Categorie: Ouderen
  Accreditatie: 3 punten via Registerplein. Een groot deel van de ouderen in verpleeghuizen voelt zich eenzaam. Dit herkennen en bespreekbaar maken is vaak moeilijk. In deze cursus krijg je informatie, goede voorbeelden en oefen je met signaleren en in gesprek gaan. >>   …

  Spil in de wijk

  Categorie: Ouderen
  Werk jij veel met ouderen? Zoek je manieren om eenzaamheid op te sporen en sneller de echte vraag in beeld te krijgen? Meld je dan aan voor deze cursus! >>                                                                                 …

  Introductie - Spil in de wijk

  Categorie: Ouderen
  De e-learning ‘Spil in de wijk’ biedt sociaal professionals en (wijk)verpleegkundigen handvatten om kwetsbare ouderen op te sporen en hen in contact te brengen met passende hulp en sociale contacten. Wil je weten of deze e-learning interessant is voor medewerkers in jouw organisatie? Doe dan de…

  Webinar - Van eigen kracht naar OERkracht?

  Categorie: Zelfredzaamheid
   Ben jij de termen ‘eigen kracht’, ‘eigen regie’ en ‘zelfregie’ ook zo zat? Termen die iedereen voor in de mond lijken te liggen, maar waar je je als professional in een wijkteam of manager soms ongemakkelijk bij voelt. Want wat bedoelen ze er eigenlijk mee? Gaat het nie…

  Complexe casuïstiek onafhankelijke cliëntondersteuning - voor ervaren cliëntondersteuners

  Categorie: Zelfredzaamheid
  Welke complexe casussen kan een cliëntondersteuner tegenkomen? Benut deze lesbrief en bijbehorende video om meer te weten te komen over de vaardigheden en afwegingen die een rol spelen bij complexe casussen. >>                                  …

  De OER test

  Categorie: Zelfredzaamheid
  Kom er in 10 vragen achter in hoeverre jij werkt volgens Ondersteuning Eigen Regievoering (OER). De OER-methodiek staat voor een manier van werken waarbij het aansluiten bij de eigen regie van mensen als het allerbelangrijkst wordt beschouwd. >>                 …

  Minicursus Werken vanuit eigen regie

  Categorie: Zelfredzaamheid
  Met eigen regie maken cliënten meer gebruik van hun eigen kracht en sociaal netwerk. Hoe kun je eigen regie bevorderen in de dagelijkse praktijk? Korte introductiecursus voor wijkteams en andere uitvoerders van sociaal werk. >>                                  …

  Participatie van je cliënt ondersteunen

  Categorie: Zelfredzaamheid
  Als professional binnen Zorg & Welzijn of Werk & Inkomen ondersteun je cliënten met participeren in de samenleving. Meedoen dus. Deze minicursus laat zien wat dat betekent voor jou en de cliënt en hoe je de cliënt daarin kunt ondersteunen. >>             …