Waarom kiezen voor Movisie Academie

 • Leerdoelen centraal
 • Hoogwaardige trainingen door experts
 • Volledig aanbod van online en offline trainingen
 • Accreditatie op een aantal onderdelen
 • Trajecten op maat voor bedrijven

Voor wie is Movisie Academie?

 • Hogescholen
 • Overheid (gemeenten)
 • (Sociaal) professionals
 • Trainers
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Wijkteams
 • Zorg- en welzijnsorganisaties

Bekijk ons nieuwste aanbod

Ik ben van mij

Hoe leer je jongeren respectvol met elkaar omgaan als het gaat om seks? Wat is experimenteren en wanneer is het schadelijk voor voor henzelf of iemand anders? En hoe voorkom je seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Maak kennis met de succesvolle methode ‘Ik ben van mij!’ die uitgaat van jongeren zelf. Tijdens deze online cursus krijg je onmisbare achtergrondinformatie, vergroot je je inzicht met reflectievragen en oefen je met voorbeelden uit de praktijk.

Lees verder

Aandacht voor transgender gevoelens bij cliëntenTransgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en eenzaamheid. Daarom vallen transgender personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. Het is belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens bij cliënten. Maar welke vragen stel je wel? En welke juist niet? Kom er in 30 minuten achter in deze online module.

Lees verder

OER-testDe OER-test. Kom er in 10 vragen achter in hoeverre jij werkt volgens Ondersteuning Eigen Regievoering (OER).
De OER-methodiek staat voor een manier van werken in de zorg- en welzijnssector waarbij het aansluiten bij de eigen regie van mensen als het allerbelangrijkst wordt beschouwd.
Doe de test en ontdek in hoeverre je al volgens de principes van OER werkt.

Lees verder

Ondersteuning LHBT-cliëntenHet Vlaggensysteem biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag van kinderen en jongeren adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en er gepast op te reageren. Met deze e-learning module leer je hoe je het Vlaggensysteem toepast bij mensen met een verstandelijke beperking in zowel de intramurale als extramurale zorg. Een voucher om de e-learning module te kunnen volgen kost € 29,50. De tijdsduur om de module af te ronden is ongeveer 3 uur. Je kunt uiteraard tussentijds stoppen.

Lees verder

Ondersteuning LHBT-cliëntenAlle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender (LHBT’s) hebben een fase waarin ze vragen hebben over hun seksuele identiteit. Zij krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties, uitsluiting, pesten en soms zelfs geweld. Zij zullen hun LHBT gevoelens daarom niet zomaar inbrengen in een gesprek. Hoe ga je hier als professional mee om? In deze geaccrediteerde module krijg je informatie over LHBT en ga je aan de slag met casussen. Je leert hoe je LHBT gevoelens bespreekbaar maakt.

Lees verder

Professionele basishoudingDe transformatie naar een participatiesamenleving vraagt een professionele basishouding van sociale professionals. Welke houding heb jij in je dagelijks werk met cliënten? Met de juiste basishouding zorg je voor oprechte, gezonde en positieve verbinding met mensen. Zo kunnen zij beter hun eigen kracht en sociale netwerk benutten. In deze module reflecteer je op je eigen basishouding en leer je welke drie elementen van belang zijn. Het ontwikkelen van een professionele basishouding klinkt eenvoudig, maar blijft in de praktijk een uitdaging. Deze e-learning helpt jou op weg.

Lees verder

Signaleren en begeleiden bij financiële problemenHoe signaleer en begeleid je mensen met financiële problemen? Deze online cursus leert professionals in wijkteams om burgers met armoede- en schulden problematiek te helpen. Ongeveer 70 procent van de mensen die aanklopt bij sociale wijkteams kampt met financiële problemen. De sociale professional is het eerste aanspreekpunt voor deze mensen. Maar hoe kan je hen het beste helpen? Wat kan jij zelf doen als professional en wanneer verwijs je iemand door? Kom in deze geaccrediteerde cursus in 1 uur te weten wat een werkbare aanpak is!

Lees verder

Professionele ruimteJouw werk als sociale professional wordt beïnvloed door de veranderingen in het sociale domein. Om jou te ondersteunen in het werken volgens de Wmo zijn 10 Wmo competenties beschreven. Veel sociale professionals vinden het lastig om competentie 10 op te volgen: Hoe ben ik ondernemend en benut ik mijn professionele ruimte? Vind jij dit ook lastig? Volg deze geaccrediteerde cursus en leer hoe je deze ruimte kunt pakken en vergroten.

Lees verder

Goed in GesprekWat vraagt samenwerken met mantelzorgers van jou? Daarover gaan deze modules. De modules zijn geschikt voor iedereen die in de zorg werkt. Elke module duurt ongeveer 10 minuten en geven een korte praktijksituatie weer. Hoe reageer jij op zo’n situatie en wat is het effect van jouw keuze? Leer de juiste manier van gespreksvoering.

Lees verder

Participatiedoelen ondersteunenAls professional binnen Zorg & Welzijn of Werk & Inkomen ondersteun je cliënten met participeren in de samenleving. Meedoen. Wat houdt dat meedoen precies in en wat wil en kan je cliënt berei-ken met participatie? Hoe ondersteun en versterk je als professional de verschillende participatie-mogelijkheden van je cliënt? In deze minicursus ga je aan de slag met een casus en oefen je met voorbeelden uit de praktijk.

Lees verder

Laaggeletterdheid signaleren voor sociale wijkteamsHeb jij een cliënt die altijd zijn bril vergeet? Leer de smoesjes herkennen en signaleer en bespreek laaggeletterdheid. In deze minicursus speciaal voor wijkteams, kom je meer te weten over laaggeletterdheid, de omvang van het probleem en het belang van signalering. Ook krijg je tips over het aangaan van een gesprek hierover. We geven informatie over hoe je je cliënt kunt doorverwijzen voor hulp op het gebied van lezen en schrijven.

Lees verder

Sociale wijkteams en privacyVind jij privacy ook een lastig onderwerp? Er zijn veel regels over omgang met privacy en vaak is niet duidelijk wat je precies wel en niet moet doen. In deze geaccrediteerde cursus leer hoe je op een bewuste en verantwoorde manier persoonsgegevens verzamelt, registreert en deelt met andere instanties. Je maakt kennis met de wettelijke regels en oefent met een casus.

Lees verder

Casusbesprekingen in wijkteamsDuren casusbesprekingen in jouw wijkteam veel te lang? En zijn ze niet altijd voldoende voorbereid? In deze geaccrediteerde module maak je kennis met het 4-stappen model. Je leert op een gestructureerde manier en binnen 20 minuten met je team een casusbespreking te houden. Je ziet goede en minder goede voorbeelden van casusbesprekingen en maakt een eigen actieplan. Het doorlopen van deze module duurt ongeveer 60 minuten.

Lees verder

Minicursus Werken vanuit zelfregieLeer hoe je als professional vanuit zelfregie kunt werken. We koppelen de theorie aan een cliënt uit jouw eigen praktijk. Zo wordt duidelijk waar voor jou mogelijkheden en dilemma’s liggen. Je krijgt handige instrumenten toegereikt die jij in je werk kunt gebruiken. Interessant voor iedere professional in zorg en welzijn die meer vanuit de eigen regie van de cliënt wil werken. De cursus duurt 15 tot 20 minuten.

Lees verder

Mantelzorgondersteuning door gemeentenAls beleidsmaker wil je weten hoe je mantelzorgers kunt vinden, wat je kunt doen om hen te versterken en verlichten en hoe je ze kunt verbinden aan professionals. Deze vier V’s zijn van groot belang in het mantelzorgbeleid. Wat doet jouw gemeente aan waardering voor mantelzorgers? In deze cursus krijg je adviezen en lees je hoe andere gemeenten dit oppakken.

Lees verder

Minicursus Gemeenten en zelfhulpBen jij je als beleidsmaker bezig met het thema Zelfhulp? Deze korte introductiecursus leert jou wat dit precies is, wat zelfhulporganisaties doen en hoe gemeenten zelfhulp bevordert en onder-steunt. Laat je inspireren door de praktijk. Na afloop van dit 6 stappenplan heb je een persoonlijk actieplan.

Lees verder