Doe je mee?

Meedoen is simpel. Wil jij een online cursus volgen? Registreer je eenmalig, daarna kan je je aanmelden voor alle gratis online cursussen. Wij wensen je veel plezier!


  Cursussen

  Sociale wijkteams en privacy - het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens

  Accreditatie: 1 punt via Registerplein - Jouw werk als professional in een wijkteam wordt beïnvloed door de veranderingen in de privacywetgeving. De AVG is hiervan een recent voorbeeld. Veel wijkteammedewerkers vinden het lastig om overzicht te houden op al die regels. Herken je dat? Volg de e-lea…

  Minicursus: Laaggeletterdheid signaleren voor sociale wijkteams

  Heb jij een cliënt die altijd zijn bril vergeet? Leer de smoesjes herkennen en signaleer en bespreek laaggeletterdheid. In deze minicursus speciaal voor wijkteams, kom je meer te weten over laaggeletterdheid, de omvang van het probleem en het belang van signalering. Ook krijg je tips over het aang…

  Casusbespreking wijkteams in 4 stappen

  Accreditatie: 1 punt via Registerplein - Duren casusbesprekingen in jouw wijkteam veel te lang? En zijn ze niet altijd voldoende voorbereid? In deze geaccrediteerde module maak je kennis met het 4-stappen model. Je leert op een gestructureerde manier en binnen 20 minuten met je team een casusbespre…

  Veilig ouder worden - Herkennen van ouderenmishandeling

  Kom je als vrijwilliger bij ouderen thuis? Dan kun je een belangrijke rol spelen in het verminderen van ouderenmishandeling. Vrijwilligers hebben vaak een vertrouwensband met de mensen die zij helpen. Daardoor is de kans groot dat zij iets van eventuele mishandeling zien of horen. In deze e-learnin…

  Praten over huiselijk geweld kun je leren

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein, 1 punt via V&VN - Vraag jij je ook af hoe je als sociaal werker huiselijk en seksueel geweld, kinder- en ouderenmishandeling (huiselijk geweld) eerder kunt signaleren en bespreekbaar maken? En wil je snel aan de slag? Met deze e-learning oefen je hoe je…

  Ik ben van mij!

  Hoe leer je jongeren respectvol met elkaar omgaan als het gaat om seks? Wat is experimenteren en wanneer is het schadelijk voor henzelf of iemand anders? En hoe voorkom je seksueel grensoverschrijdend gedrag? Maak kennis met de succesvolle methode ‘Ik ben van mij!’ die uitgaat van jongeren zelf…

  Spil in de wijk

  Categorie: Ouderen
  Werk je veel met ouderen? En zoek je manieren om eenzaamheid op te sporen, sneller een hulpvraag in beeld te hebben, of wil je het informele netwerk eerder of beter betrekken? Ontdek hoe de aanpak van een spil in de wijk dit voor elkaar krijgt. In de online training Spil in de wijk leer je alles ov…

  Introductie - Spil in de wijk

  Categorie: Ouderen
  De e-learning ‘Spil in de wijk’ biedt sociaal professionals en (wijk)verpleegkundigen handvatten om kwetsbare ouderen op te sporen en hen in contact te brengen met passende hulp en sociale contacten. Wil je weten of deze e-learning interessant is voor medewerkers in jouw organisatie? Doe dan de…

  Signaleren en begeleiden bij financiële problemen

  Accreditatie: 1 punt via Registerplein -  Deze online cursus leert professionals in wijkteams om burgers met armoede- en schulden problematiek te helpen. Ongeveer 70 procent van de mensen die aanklopt bij sociale wijkteams kampt met financiële problemen. De sociale professional is het eerste aans…

  De zin van zingeving (KIS) - Sensitief werken met religie en levensbeschouwing

  Accreditatie: 6 punten via Registerplein - Veel mensen vinden het lastig om een open gesprek te hebben over religie of levensbeschouwing. Vooral met iemand die een andere overtuiging heeft. In een begeleidingstraject van jongeren kan hun religie juist een persoonlijke bron van kracht en steun zijn…

  Introductie Intercultureel Vakmanschap voor sociaal professionals (KIS)

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein - In 2040 heeft 30 procent van de Nederlandse inwoners een migratieachtergrond. Als sociaal werker, klantmanager of wmo-consulent is het ook jouw taak om deze groep goed te ondersteunen. Hoe doe je dat? Wanneer speelt cultuur een rol en wanneer juist niet? W…

  Polarisatie herkennen, aanpakken en voorkomen

  Accreditatie: 4 punten via Registerplein - Polarisatie in wijken kent verschillende stadia, oorzaken, betrokken groepen en verschijningsvormen. Je leert in deze e-learning hoe je kunt voorkomen dat ongemak en kleine ergernissen tussen groepen escaleren tot spanningen en incidenten. Werk met een cas…

  Doen Wat Werkt Talk - Hanneke Felten

  Do’s en don’ts om discriminatie en vooroordelen te voorkomen Geef ruimte aan mensen die discriminatie afkeuren en zet in op empathie om vooroordelen te verminderen. Deze en andere tips geeft Movisie-expert Hanneke Felten in deze Doen Wat Werkt Talk over het voorkomen en verminderen van vooroord…

  Weet jij hoe het ècht gaat met je leerlingen?

  Accreditatie: 5 punten via Registerplein - Werk je op school met leerlingen? Dan is de kans aanwezig dat je er een paar kent die worstelen met depressieve gevoelens of zelfmoordgedachten. Om die beter te signaleren en bespreekbaar te maken, biedt deze e-learning in ongeveer 1,5 uur nieuwe kennis, …

  Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen?

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein - Alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender (LHBT’s) hebben een fase waarin ze vragen hebben over hun seksuele identiteit. Zij krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties, uitsluiting, pesten en soms zelfs geweld. Zij zul…

  Coming In: Ondersteuning aan biculturele LHBT’s.

  Accreditatie: 6 punten via Registerplein, 5.17 punten via SKJ - Krijg jij als professional of vrijwilliger in zorg of welzijn te maken met LHBT’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen of transgender personen) van kleur? Dan is het goed om te weten tegen welke specifieke problemen …

  Hoe ondersteun je transgender cliënten bij hulpvragen?

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein - Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en eenzaamheid. Daarom vallen transgender personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. Het is belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens bij cli…

  Jong en Transgender

  Accreditatie: 2 punten via Registerplein, 1,65 punt via SKJ - In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuis voelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Vaak blijven deze kinderen onder de radar, wat kan leiden tot psychische klachten. De cijfers liegen er niet om; meer dan 2 va…

  Contact met transgender personen in de publieke dienstverlening

  Heb je telefonisch of aan de balie klantcontact met bewoners of bezoekers? En heb je wel eens iemand ontmoet van wie je niet wist of je meneer of mevrouw ging zeggen? Zou je graag willen weten hoe je professioneel met transgender personen om gaat? Volg dan deze korte interactieve online training. A…

  Hoe ondersteun je LHBT-ouderen bij hulpvragen?

  Accreditatie: 3 punten via Registerplein - LHBT-ouderen zijn vaak niet zichtbaar, waardoor sociaal werkers er meestal vanuit gaan dat een oudere niet LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender) is. Maar deze ouderen groeiden op in een andere tijd en er is bij hen vaker sprake van minde…

  How to support older LGBT persons

  LGBT people are often not visible, so that social workers usually assume that an older person is not LGBT (lesbian, homosexual, bisexual or transgender). But these older people grew up in a different time and there is more often minority stress and fear of rejection. This makes it difficult for the…

  Back to basics: Reflecteer op je professionele basishouding

  De transformatie naar een participatiesamenleving vraagt een professionele basishouding van sociale professionals. Welke houding heb jij in je dagelijks werk met cliënten? Met de juiste basishouding zorg je voor oprechte, gezonde en positieve verbinding met mensen. Zo kunnen zij beter hun eigen kr…

  Hoe vergroot ik mijn professionele ruimte?

  Accreditatie: 3,5 punten via Registerplein - Jouw werk als sociale professional wordt beïnvloed door de veranderingen in het sociale domein. Om jou te ondersteunen in het werken volgens de Wmo zijn 10 Wmo competenties beschreven. Veel sociale professionals vinden het lastig om competentie 10 op te…

  Complexe casuïstiek onafhankelijke cliëntondersteuning - voor ervaren cliëntondersteuners

  Categorie: Zelfredzaamheid
  Wat zijn complexe casussen binnen cliëntondersteuning? Welke vaardigheden kan een cliëntondersteuner in die situaties inzetten? En welke afwegingen maakt een cliëntondersteuner bij complexe casuïstiek? In deze korte leergang ‘Complexe casuïstiek onafhankelijke cliëntondersteuning’ kunt u …

  De OER test

  Categorie: Zelfredzaamheid

  Kom er in 10 vragen achter in hoeverre jij werkt volgens Ondersteuning Eigen Regievoering (OER). De OER-methodiek staat voor een manier van werken in de zorg- en welzijnssector waarbij het aansluiten bij de eigen regie van mensen als het allerbelangrijkst wordt beschouwd.

  Minicursus Werken vanuit eigen regie

  Categorie: Zelfredzaamheid

  Met eigen regie maken cliënten meer gebruik van hun eigen kracht en sociaal netwerk. Hoe kun je eigen regie bevorderen in de dagelijkse praktijk? Korte introductiecursus voor wijkteams en andere uitvoerders van sociaal werk.

  Participatie van je cliënt ondersteunen

  Categorie: Zelfredzaamheid
  Als professional binnen Zorg & Welzijn of Werk & Inkomen ondersteun je cliënten met participeren in de samenleving. Meedoen. Wat houdt dat meedoen precies in en wat wil en kan je cliënt bereiken met participatie? Hoe ondersteun en versterk je als professional de verschillende participatie…