Welkom bij Movisie Academie

Je vindt hier een groeiend aanbod van online cursussen, webinars en trainingen. Voor professionals, managers en beleidsmakers in het sociale domein.

Bekijk ons nieuwste aanbod

Professionele ruimteHoe signaleer en begeleid je mensen met financiële problemen? Deze online cursus leert professionals in wijkteams om burgers met armoede- en schulden problematiek te helpen. Ongeveer 70 procent van de mensen die aanklopt bij sociale wijkteams kampt met financiële problemen. De sociale professional is het eerste aanspreekpunt voor deze mensen. Maar hoe kan je hen het beste helpen? Wat kan jij zelf doen als professional en wanneer verwijs je iemand door? Kom in 1 uur te weten wat een werkbare aanpak is!

Lees verder

Professionele ruimteDe veranderingen in het sociale domein hebben invloed op het werk van de sociale professional. Er zijn 10 Wmo competenties beschreven om sociale professionals te ondersteunen in het werken volgens de Wmo. Veel sociale professionals vinden het lastig om uitvoering te geven aan competentie 10: ‘Hoe ben ik ondernemend en benut ik mijn professionele ruimte? In deze online cursus leer je wat professionele ruimte is en hoe je deze ruimte kunt pakken en vergroten.

Lees verder

Goed in GesprekWat vraagt samenwerking met mantelzorgers van jou? Daarover gaan deze online modules. De modules zijn geschikt voor iedereen die in de zorg werkt. Elke module duurt ongeveer 10 minuten. Mogelijk sluiten de situatieschetsen niet precies aan bij jouw werksetting. Maar we denken dat er hoe dan ook genoeg aanknopingspunten zijn om de modules te gebruiken.

Lees verder

Participatiedoelen ondersteunenAls professional binnen Zorg&Welzijn of Werk&Inkomen, ondersteun je cliënten zodat zij (meer) kunnen participeren in de samenleving. Meedoen. Wat houdt dat meedoen precies in en wat wil en kan je cliënt of burger bereiken met participatie? Hoe ondersteun en versterk je als professional de verschillende participatiedoelen van je cliënt? In deze minicursus ga je aan de slag met een casus en oefent met voorbeelden uit de praktijk.

Lees verder

Laaggeletterdheid signaleren voor sociale wijkteamsHeb jij een cliënt die altijd zijn bril vergeten is? Leer de smoesjes herkennen en signaleer en bespreek laaggeletterdheid. In deze online minicursus speciaal voor wijkteams, kom je meer te weten over laaggeletterdheid, de omvang van het probleem en het belang van signalering. Ook krijg je tips over het aangaan van het gesprek. We geven informatie over hoe je je cliënt kunt doorverwijzen voor hulp op het gebied van lezen en schrijven.

Lees verder

Sociale wijkteams en privacyPrivacy is voor veel medewerkers uit sociale wijkteams een lastig onderwerp. Er zijn veel regels en vaak is het niet duidelijk wat je precies moet doen. Tijdens deze online cursus leer je in ongeveer 50 minuten hoe je op een bewuste en verantwoorde manier persoonsgegevens verzamelt, registreert en deelt met andere professionals en instanties. Je maakt kennis met de wettelijke regels en oefent met een casus.

Lees verder

Casusbesprekingen in wijkteamsDuren casusbesprekingen in jullie wijkteam veel te lang? En zijn ze niet altijd voldoende voorbereid? In deze module maak je kennis met het 4-stappen model. Je leert op een gestructureerde manier en binnen 20 minuten met je team een casusbespreking te houden. Je ziet goede en minder goede voorbeelden van casusbesprekingen en maakt een eigen actieplan. Het doorlopen van deze module duurt ongeveer 60 minuten.

Lees verder

Minicursus Werken vanuit zelfregieIn deze minicursus leer je hoe je als professional vanuit zelfregie kunt werken. We koppelen de theorie aan een cliënt uit jouw eigen praktijk. Zo wordt duidelijk waar voor jou mogelijkheden en dilemma’s liggen. Je krijgt handige instrumenten toegereikt die jij in je werk kunt gebruiken. Interessant voor iedere professional in zorg en welzijn die meer vanuit de eigen regie van de cliënt wil werken. De cursus duurt 15 tot 20 minuten.

Lees verder

Mantelzorgondersteuning door gemeentenDe vier V’s: Vinden, Versterken, Verlichten en Verbinden. Ze zijn van groot belang in het mantelzorgbeleid. Als beleidsmaker wil je weten hoe je mantelzorgers kunt vinden, wat je kunt doen om ze te versterken en verlichten en hoe je ze kunt verbinden met professionals. Wat doet jouw gemeente aan waardering voor mantelzorgers? In deze online cursus ontvang je adviezen en lees je hoe andere gemeenten dit oppakken.

Lees verder

Minicursus Gemeenten en zelfhulpKorte online introductie cursus voor beleidsmakers bij gemeenten.
Een korte online introductiecursus voor beleidsmakers bij gemeenten. Wat is zelfhulp, wat doen zelf-hulporganisaties en hoe kunnen gemeenten zelfhulp bevorderen en ondersteunen? Doorloop het 6-stappenplan en laat je inspireren door voorbeelden uit de praktijk. Na afronding van de cursus heb je een persoonlijk actieplan.

Lees verder