Inclusief werken aan werk
Hoe zorg je dat je werkzoekenden met een migratieachtergrond duurzamer naar werk kunt leiden? En wat is de rol van diversiteitssenstitief werken hierin? Daarover leer je meer tijdens deze e-learning. >>   VOOR WIE? uitvoerende professionals (o.a. gemeentelijke klantmanagers, participatiecoaches en trajectbegeleiders)   NA HET DOORLOPEN VAN DEZE CURSUS HEB JE:   * Kennis over de intake van nieuwe cliënten in de doelgroep; * Inzicht in het activeren en toeleiden van je cliënt naar werk; * Begrip van goede plaatsing en borging van je cliënt; * Toegang tot veel aanvullende kennis en verwijzingen op de cursuspagina gekregen; * Geleerd wat een SMARTI plan is en hoe je dit zelf kunt maken; * Geoefend met een doorlopende casus gebaseerd op de praktijk.   ACCREDITATIE: * Deelname aan alle modules levert 8 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals. * Deelnemers kunnen deze punten zelf registreren bij het Registerplein onder de ID nummers die staan vermeld op de certificaten. Dit kan tot en met 24-01-2027. * Deelname aan alle modules levert 7,5 accreditatiepunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij KRSD geregistreerde professionals. * Deelnemers kunnen deze punten zelf registreren bij de account die ze hebben bij KRSD. Dit kan tot en met 11-12-2024. * Deze cursus is helaas niet geaccrediteerd door SKJ.
Hoe ondersteun je Joodse cliënten?
Joodse mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren, kunnen problemen hebben die voortkomen uit de opvoeding door getraumatiseerde ouders. Het blijkt lastig voor hen om direct de meest effectieve zorg en ondersteuning te krijgen. Na afloop van deze e-learning kun jij als hulpverlener sneller signaleren en doorverwijzen als dat nodig is. >>                                             Deze e-learning is gemaakt voor hulpverleners die te maken krijgen met Joodse mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren. In de Joodse gemeenschap leeft de oorlog nog steeds voort. Vanwege de psychosociale impact van oorlogservaringen die zich vaak niet beperken tot de generatie die de oorlog aan den lijve heeft meegemaakt. Maar ook omdat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog een onderdeel is geworden van de identiteit van Joodse Nederlanders. Wat kun jij doen om Joodse cliënten een gevoel van geborgenheid en veiligheid te bieden? Wat is de invloed van de Joodse identiteit op hun hulpvraag? En welke impact heeft het oorlogsverleden van de ouders op de cliënt? Op al deze vragen heb je antwoord na afloop van deze e-learning. Je krijgt praktische handvatten voor goede ondersteuning of zorg en tips voor betere verwijsmogelijkheden die aansluiten bij de behoeften van de tweede generatie. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 1 uur * VOOR WIE? Professionals in zorg en welzijn zoals artsen, praktijkondersteuners en sociaal werkers die Joodse mensen beter willen leren ondersteunen. Met sociaal werkers bedoelen we alle takken van sport van het sociaal werk zoals maatschappelijk werkers, ambulante begeleiders GGZ, sociaal werkers in wijkteams, etc. * ACCREDITATIE:  * Sociaal Werkers, Cliëntondersteuners, GGZ-Agogen, Maatschappelijk werkers, Mantelzorgmakelaars, Psychodiagnostisch Werkenden en Sociaal Agogen ontvangen 2 punten via Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 505229) als de training is afgerond voor 19-02-2026. * Praktijkondersteuners GGZ ontvangen 1 punt (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 505229) als de training is afgerond voor 23-09-2024. * DEZE CURSUS IS HELAAS NIET GEACCREDITEERD DOOR SKJ.
Sociaal Werk op Alle Niveaus
Als sociaal professional vertrouw je vaak op je professionele besluitvorming wanneer je met casussen werkt. Het kiezen van de juiste interventies en het handelen op de juiste niveaus kan best een uitdaging zijn. Vind jij dit ook lastig? Volg deze cursus en leer aan de hand van de SWAN toolkit hoe je hier beter in kunt worden. >>                                             In deze module ga je aan de slag met het verkennen van mogelijkheden om praktijksituaties op 3 niveaus aan te pakken: op individueel, op collectief en op maatschappelijk niveau.  * Individueel niveau gaat over begeleiden van individuen en gezinnen. * Collectief niveau gaat over werken met groepen, buurten, gemeenschappen.  * Maatschappelijk niveau gaat over aankaarten van structurele problemen bij organisatie, (gemeentelijk) beleid en/of samenleving. Deze module sluit aan bij de kaartenset SWAN: Sociaal Werk op alle niveaus. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 2 uur * VOOR WIE? Sociaal werkers en studenten sociaal werk, die beter willen worden in zorgvuldig afwegingen maken over hoe je gaat handelen en op welke niveaus je dit kunt doen. Met sociaal werkers bedoelen we alle takken van sport van het sociaal werk. Dus maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, ambulante begeleiders  GGZ, jongerenwerkers, sociaal werkers in wijkteams, etc. * ACCREDITATIE: Cliëntondersteuners, GGZ-Agogen, Maatschappelijk werkers, Mantelzorgmakelaars en Sociaal Agogen ontvangen 2 punten via Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 444535) als de training is afgerond voor 7-4-2025. DEZE CURSUS IS HELAAS NIET GEACCREDITEERD DOOR V&VN EN SKJ.
Back to basics: Reflecteer op je professionele basishouding
Met de juiste basishouding zorg je voor oprechte, gezonde en positieve verbinding met mensen. Het ontwikkelen van een professionele basishouding klinkt eenvoudig, maar blijft in de praktijk een uitdaging. Deze e-learning helpt jou op weg. >>                                             WELKE HOUDING HEB JIJ IN JE DAGELIJKS WERK MET CLIËNTEN? ALS JE WERKT VANUIT DE JUISTE BASISHOUDING, KUNNEN MENSEN BETER HUN EIGEN KRACHT EN SOCIALE NETWERK BENUTTEN. TIJDENS DEZE ONLINE CURSUS GA JE AAN DE SLAG MET REFLECTIEVRAGEN, CASUSSEN EN FILMPJES. ZO REFLECTEER JE OP JE EIGEN BASISHOUDING EN LEER JE WELKE DRIE ELEMENTEN VAN BELANG ZIJN. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 30 minuten * VOOR WIE?: Sociaal professionals * ACCREDITATIE: Nee
Webinar - Leer omdenken in je werk
__ Omdenken is een manier van denken en doen waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als ruwe energie; frustratie die zijn vorm nog niet gevonden heeft. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.  >>                                                                                             TIJDENS DIT WEBINAR LEER JE HOE JE HET OMDENKEN KUNT TOEPASSEN IN JE WERK AAN DE HAND VAN DRIE BASISPRINCIPES. JE OEFENT MET VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK EN JE GAAT JE EIGEN PROBLEEM OMDENKEN. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 45 minuten * VOOR WIE?: Alle professionals in het sociaal domein die tegen grote of kleine problemen oplopen
Webinar - Vloggen om je werk zichtbaar te maken
__ Jelle de Boer deelt zijn ervaringen met vloggen vanuit het sociaal werk. >> Je leert je werk zichtbaar te maken en je meerwaarde aan te tonen door middel van vloggen. Ook krijg je tips over hoe je vlogs kan gebruiken in de begeleiding van jouw doelgroep.                                                                           * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 45 minuten * VOOR WIE?: Alle professionals in het sociaal domein