Accreditatie: 5,5 punten via Registerplein | 1,65 punt via SKJ  - In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuis voelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Jij kunt als professional een belangrijke rol spelen in het helpen van deze kinderen. >>                                            

Vaak blijven deze kinderen onder de radar, wat kan leiden tot psychische klachten. De cijfers liegen er niet om; meer dan 2 van de 3 overweegt suïcide. Door middel van praktijkgerichte opdrachten leer je in deze online training  hoe je gendervraagstukken bij kinderen en jongeren vroeg kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken.

Deze module geeft praktische handvatten rond kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. In de module wordt er zo veel mogelijk met zorg aangegeven wanneer er gesproken wordt over verschillende leeftijdsgroepen. We maken onderscheid tussen kinderen en jongeren. Onder ‘kinderen’ verstaan we kinderen tot ca. 12 jaar en onder ‘jongeren’ verstaan we jongeren van 12 tot 18 jaar.

    • Deelname: Gratis
    • Duur: 1,5 uur
    • Voor wie?: Deze training is gemaakt voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin, kindwerkers en jongerenwerkers. Deze module is daarnaast ook geschikt voor professionals in de jeugdzorg zoals pedagogen en groepsleiding. 
    • Accreditatie Registerplein: Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen en sociaal werkers ontvangen 5,5 punten via Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 469420) als de training voor professionals is afgerond voor 3 juli 2025. Het certificaat verschijnt na afronden van de online training onder het kopje 'Certificaat Registerplein'.
    • Accreditatie SKJ: Ben je jeugdverpleegkundige, doktersassistent of jeugdarts, dan kun je 1,65 SKJ accreditatiepunten ontvangen (zelf registreren op skjeugd.nl met ID-nummer SKJ214051). Wil je hiervan gebruikmaken, dan moet je na het afronden van de online training ook de toets maken. Je kunt de toets starten door op de knop 'Start SKJ toets' te klikken. Die knop verschijnt als de training is afgerond. Het certificaat verschijnt onder het kopje 'Certificaat SKJ' als je de toets hebt voltooid voor 22 maart 2026.