Accreditatie: 2 punten via Registerplein – Als sociaal professional vertrouw je vaak op je professionele besluitvorming wanneer je met casussen werkt. Het kiezen van de juiste interventies en het handelen op de juiste niveaus kan best een uitdaging zijn. Vind jij dit ook lastig? Volg deze cursus en leer aan de hand van de SWAN toolkit hoe je hier beter in kunt worden. >>                                            

In deze module ga je aan de slag met het verkennen van mogelijkheden om praktijksituaties op 3 niveaus aan te pakken: op individueel, op collectief en op maatschappelijk niveau. 

 • Individueel niveau gaat over begeleiden van individuen en gezinnen.
 • Collectief niveau gaat over werken met groepen, buurten, gemeenschappen. 
 • Maatschappelijk niveau gaat over aankaarten van structurele problemen bij organisatie, (gemeentelijk) beleid en/of samenleving.

Deze module sluit aan bij de kaartenset SWAN: Sociaal Werk op alle niveaus.

  • Deelname: Gratis
  • Duur: 2 uur
  • Voor wie? Sociaal werkers en studenten sociaal werk, die beter willen worden in zorgvuldig afwegingen maken over hoe je gaat handelen en op welke niveaus je dit kunt doen. Met sociaal werkers bedoelen we alle takken van sport van het sociaal werk. Dus maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, ambulante begeleiders  GGZ, jongerenwerkers, sociaal werkers in wijkteams, etc.
  • Accreditatie: Cliëntondersteuners, GGZ-Agogen, Maatschappelijk werkers, Mantelzorgmakelaars en Sociaal Agogen ontvangen 2 punten via Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 444535) als de training is afgerond voor 7-4-2025.
   Deze cursus is helaas niet geaccrediteerd door V&VN en SKJ.