Als je een vacature hebt dan wil je graag de beste persoon vinden voor de functie. Maar hoe doe je dat? Objectief werven en selecteren is een effectief bewezen methode voor werving en selectie. Deze methode zorgt ervoor dat je niet afgaat op de (onbewuste) vooroordelen en stereotypen maar ontdekt wie daadwerkelijk de beste kandidaat is voor de functie. Deze interactieve training bereidt je voor om dit te gaan toepassen in je eigen organisatie. >>

Hoewel discriminatie in Nederland bij de wet verboden is, zien we het nog steeds veel gebeuren in werving en selectie. De nieuwe Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verplicht werkgevers om een werkwijze op te zetten die gericht is op het creëren van gelijke kansen tijdens het werven en selecteren. Of werkgevers zich hieraan houden wordt gecontroleerd door de arbeidsinspectie.

Objectief werven en selecteren betekent dat je niet afgaat op de ‘klik’ maar selecteert op basis van competenties van kandidaten. Door dit zo objectief mogelijk te doen, krijgen kandidaten gelijkere kansen, zo blijkt uit onderzoek van TNO uit 2020 (Delphi-studie stand der wetenschap).

Het voordeel voor jou als werkgever is dat je veel beter de meest geschikte persoon voor een functie kunt vinden als je de invloed van vooroordelen en stereotypen in werving- en selectie vermindert.

    • Deelname: Gratis
    • Duur: 20 minuten tot 2 uur
    • Voor wie? HRM-medewerkers, managers, leidinggevenden, directeuren, recruiters en iedereen anders die op zoek gaat in een werving- en selectieproces naar de beste kandidaat voor de functie
    • Bewijs van deelname: Ja