Omdenken is een manier van denken en doen waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als ruwe energie; frustratie die zijn vorm nog niet gevonden heeft. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.  >>                                                                                            

Tijdens dit webinar leer je hoe je het omdenken kunt toepassen in je werk aan de hand van drie basisprincipes. Je oefent met voorbeelden uit de praktijk en je gaat je eigen probleem omdenken.

    • Deelname: Gratis
    • Duur: 45 minuten
    • Voor wie?: Alle professionals in het sociaal domein die tegen grote of kleine problemen oplopen