Accreditatie: 2 punten via Registerplein, 1 punt via LV POH-GGZ – Joodse mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren, kunnen problemen hebben die voortkomen uit de opvoeding door getraumatiseerde ouders. Het blijkt lastig voor hen om direct de meest effectieve zorg en ondersteuning te krijgen. Na afloop van deze e-learning kun jij als hulpverlener sneller signaleren en doorverwijzen als dat nodig is. >>                                            

Deze e-learning is gemaakt voor hulpverleners die te maken krijgen met Joodse mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren. In de Joodse gemeenschap leeft de oorlog nog steeds voort. Vanwege de psychosociale impact van oorlogservaringen die zich vaak niet beperken tot de generatie die de oorlog aan den lijve heeft meegemaakt. Maar ook omdat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog een onderdeel is geworden van de identiteit van Joodse Nederlanders.

Wat kun jij doen om Joodse cliënten een gevoel van geborgenheid en veiligheid te bieden? Wat is de invloed van de Joodse identiteit op hun hulpvraag? En welke impact heeft het oorlogsverleden van de ouders op de cliënt? Op al deze vragen heb je antwoord na afloop van deze e-learning. Je krijgt praktische handvatten voor goede ondersteuning of zorg en tips voor betere verwijsmogelijkheden die aansluiten bij de behoeften van de tweede generatie.

  • Deelname: Gratis
  • Duur: 1 uur
  • Voor wie? Professionals in zorg en welzijn zoals artsen, praktijkondersteuners en sociaal werkers die Joodse mensen beter willen leren ondersteunen. Met sociaal werkers bedoelen we alle takken van sport van het sociaal werk zoals maatschappelijk werkers, ambulante begeleiders GGZ, sociaal werkers in wijkteams, etc.
  • Accreditatie: 
   • Sociaal Werkers, Cliëntondersteuners, GGZ-Agogen, Maatschappelijk werkers, Mantelzorgmakelaars, Psychodiagnostisch Werkenden en Sociaal Agogen ontvangen 2 punten via Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 505229) als de training is afgerond voor 19-02-2026.
   • Praktijkondersteuners GGZ ontvangen 1 punt (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 505229) als de training is afgerond voor 23-09-2024.
   • Deze cursus is helaas niet geaccrediteerd door SKJ.