WebinarWebinar voor beleidsambtenaren Wmo en veiligheid. Gratis deelname.
Maandag 5 oktober 12.30-13.30 uur en donderdag 12 november 12.30 - 13.30 uur.
Saskia Daru belicht tijdens deze webinar de drie belangrijkste onderdelen voor het gemeentelijk beleidsplan huiselijk geweld. Deze onderdelen maken hét verschil in de aanpak van huiselijk geweld in de gemeente.

Aanmelden 5 oktober
Laatste wijziging: vrijdag, 30 oktober 2015, 10:18