Hoe leer je jongeren respectvol met elkaar omgaan als het gaat om seks? Wat is experimenteren en wanneer is het schadelijk voor henzelf of iemand anders? En hoe voorkom je seksueel grensoverschrijdend gedrag? Maak kennis met de succesvolle methode ‘Ik ben van mij!’ die uitgaat van jongeren zelf. Tijdens deze online cursus krijg je onmisbare achtergrondinformatie, vergroot je je inzicht met reflectievragen en oefen je met voorbeelden uit de praktijk.

Vraag jij je ook af hoe je als sociaal werker huiselijk en seksueel geweld, kinder- en ouderenmishandeling (huiselijk geweld) eerder kunt signaleren en bespreekbaar maken? En wil je snel aan de slag? Met deze e-learning oefen je hoe je dit kunt doen. We gaan uit van de verbeterde meldcode en afwegingskaders. Ook krijg je meer zicht op je eigen rol binnen de keten en op welke instanties je kunt inschakelen voor hulp. Dit is een goede voorbereiding op de training ‘Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld’.