In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuis voelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Vaak blijven deze kinderen onder de radar, wat kan leiden tot psychische klachten. De cijfers liegen er niet om; meer dan 2 van de 3 overweegt suïcide. Jij kunt als professional die werkt met jeugdigen een belangrijke rol spelen in het helpen van deze kinderen. Door middel van praktijkgerichte opdrachten leer je in de online training Jong en Transgender hoe je gender-vraagstukken bij kinderen en jongeren vroeg kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken. Deze module gaat over kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar.

LGBT people are often not visible, so that social workers usually assume that an older person is not LGBT (lesbian, homosexual, bisexual or transgender). But these older people grew up in a different time and there is more often minority stress and fear of rejection. This makes it difficult for the elderly to discuss their LGBT feelings, let alone come out. In this e-learning you will discover what is going on in this group and how you can deal with it effectively.

Heb je telefonisch of aan de balie klantcontact met bewoners of bezoekers? En heb je wel eens iemand ontmoet van wie je niet wist of je meneer of mevrouw ging zeggen? Zou je graag willen weten hoe je professioneel met transgender personen om gaat? Volg dan deze korte interactieve online training. Aan de hand van ervaringsverhalen, achtergrondinformatie en een checklist ontdek je hoe je op een respectvolle manier met transgender personen om kan gaan.

LHBT-ouderen zijn vaak niet zichtbaar, waardoor sociaal werkers er meestal vanuit gaan dat een oudere niet LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender) is. Maar deze ouderen groeiden op in een andere tijd en er is bij hen vaker sprake van minderheidsstress en angst voor afwijzing. Daardoor is het voor ouderen lastig om hun LHBT gevoelens te bespreken, of er alleen al voor uit te komen. In deze e-learning ontdek je wat er bij deze groep leeft en hoe je daar effectief mee om kunt gaan.

Krijg jij als professional of vrijwilliger in zorg of welzijn te maken met LHBT’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen of transgender personen) van kleur? Dan is het goed om te weten tegen welke specifieke problemen zij aan kunnen lopen en hoe je hen effectief kunt helpen of doorverwijzen. De online module ‘Coming In’ biedt daarvoor goede handvatten.
Er zijn twee aparte modules voor professionals en vrijwilligers.

Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en eenzaamheid. Daarom vallen transgender personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. Het is belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens bij cliënten. Maar welke vragen stel je wel? En welke juist niet? Kom er in 30 minuten achter in deze online module.

Alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender (LHBT’s) hebben een fase waarin ze vragen hebben over hun seksuele identiteit. Zij krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties, uitsluiting, pesten en soms zelfs geweld. Zij zullen hun LHBT gevoelens daarom niet zomaar inbrengen in een gesprek. Hoe ga je hier als professional mee om? In deze geaccrediteerde module krijg je informatie over LHBT en ga je aan de slag met casussen. Je leert hoe je LHBT gevoelens bespreekbaar maakt.