Beschikbare cursussen

Weet jij hoe het ècht gaat met je leerlingen?

Accreditatie: 5 punten via Registerplein - Werk je op school met leerlingen? Dan is de kans aanwezig dat je er een paar kent die worstelen met depressieve gevoelens of zelfmoordgedachten. Om die beter te signaleren en bespreekbaar te maken, biedt deze e-learning in ongeveer 1,5 uur nieuwe kennis, …

Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen?

Accreditatie: 3 punten via Registerplein - Alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender (LHBT’s) hebben een fase waarin ze vragen hebben over hun seksuele identiteit. Zij krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties, uitsluiting, pesten en soms zelfs geweld. Zij zul…

Coming In: Ondersteuning aan biculturele LHBT’s.

Accreditatie: 6 punten via Registerplein, 5.17 punten via SKJ - Krijg jij als professional of vrijwilliger in zorg of welzijn te maken met LHBT’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen of transgender personen) van kleur? Dan is het goed om te weten tegen welke specifieke problemen …

Hoe ondersteun je transgender cliënten bij hulpvragen?

Accreditatie: 3 punten via Registerplein - Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en eenzaamheid. Daarom vallen transgender personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. Het is belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens bij cli…

Jong en Transgender

Accreditatie: 2 punten via Registerplein, 1,65 punt via SKJ - In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuis voelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Vaak blijven deze kinderen onder de radar, wat kan leiden tot psychische klachten. De cijfers liegen er niet om; meer dan 2 va…

Contact met transgender personen in de publieke dienstverlening

Heb je telefonisch of aan de balie klantcontact met bewoners of bezoekers? En heb je wel eens iemand ontmoet van wie je niet wist of je meneer of mevrouw ging zeggen? Zou je graag willen weten hoe je professioneel met transgender personen om gaat? Volg dan deze korte interactieve online training. A…

Hoe ondersteun je LHBT-ouderen bij hulpvragen?

Accreditatie: 3 punten via Registerplein - LHBT-ouderen zijn vaak niet zichtbaar, waardoor sociaal werkers er meestal vanuit gaan dat een oudere niet LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender) is. Maar deze ouderen groeiden op in een andere tijd en er is bij hen vaker sprake van minde…

How to support older LGBT persons

LGBT people are often not visible, so that social workers usually assume that an older person is not LGBT (lesbian, homosexual, bisexual or transgender). But these older people grew up in a different time and there is more often minority stress and fear of rejection. This makes it difficult for the…