Veilige opvang voor Regenboogjongeren
Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar. Werk je in de maatschappelijke opvang? Volg deze e-learning en hoor van een aantal Regenboogjongeren en professionals wat jij kunt doen om die omgeving veiliger te maken.>>                                                                                                                              IN DE CURSUS REFLECTEER JE OP JE EIGEN KENNIS EN POSITIE TEN OPZICHTE VAN DEZE ONDERWERPEN. AAN DE HAND VAN EEN AANTAL VIDEOFRAGMENTEN VAN LHBT-JONGEREN DIE DAK- OF THUISLOOS ZIJN GEWEEST, ONTDEK JE WAT VEILIGHEID VOOR HEN BETEKENT EN HOE JE ALS BETAALDE OF VRIJWILLIGE PROFESSIONAL IN DE OPVANG SENSITIEVER KUNT HANDELEN. OOK KRIJG JE INSPIRERENDE VOORBEELDEN VAN EEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG WAARIN EEN PAAR MEDEWERKERS VERTELLEN HOE ZIJ HUN ORGANISATIE MEER OPEN MAKEN VOOR DEZE GROEP. EN JE WORDT UITGENODIGD OM WAT JE LEERT TE VERTALEN NAAR JE EIGEN WERKOMGEVING. Deze interactieve online cursus bevat de volgende onderwerpen: * * Algemene informatie over LHBTI * Informatie over dak- en thuisloze LHBTI-jongeren * Hoe je als professional kunt bijdragen aan een veiligere opvangsituatie * Naar meer veiligheid in je eigen organisatie * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 60 minuten * VOOR WIE?: Betaalde en vrijwillige professionals in de maatschappelijke opvang * ACCREDITATIE: Geregistreerde sociaal werkers ontvangen 5 punten voor Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 448653) als de training is afgerond voor 7 december 2024
Weet jij hoe het ècht gaat met je leerlingen?
Werk je op school met leerlingen? Dan is de kans aanwezig dat je er een paar kent die worstelen met depressieve gevoelens of zelfmoordgedachten. Leer hoe je die makkelijker signaleert en bespreekbaar maakt. >>                                          UIT ONDERZOEK BLIJKT DAT LHBTI+-JONGEREN VEEL VAKER KAMPEN MET DEPRESSIE DAN HUN HETEROSEKSUELE LEEFTIJDSGENOTEN. DAAROM BESTEEDT DE MODULE OOK AANDACHT AAN THEMA'S ALS SEKSUELE EN GENDERDIVERSITEIT. TIJDENS DEZE ONLINE TRAINING GA JE AAN DE SLAG MET VIDEOFRAGMENTEN EN OEFEN JE MET VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK. IN ONGEVEER 1,5 UUR KOMT HET SIGNALEREN VAN SUÏCIDALE GEVOELENS EN DEPRESSIVITEIT AAN BOD EN WORDT UITGELEGD HOE JE EEN GESPREK OVER SEKSUELE EN GENDERDIVERSITEIT AAN KUNNEN GAAN MET EEN LEERLING. DAARNAAST KRIJG JE TIPS EN TRICKS OM EEN LHBTI-INCLUSIEVE OMGEVING TE CREËREN EN WORDT DOORVERWEZEN NAAR INSTANTIES DIE HULP BIEDEN OP DIT VLAK. DE MODULE BESTAAT UIT: -          REFLECTIE OP EIGEN KENNIS EN BEWUSTZIJN; -          BASISKENNIS OVER DE THEMATIEK; -          CASUÏSTIEK OM MEE TE OEFENEN. DE CASUÏSTIEK IS HERKENBAAR VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS EN IS GEBASEERD OP INTERVIEWS MET DOCENTEN EN LEERLINGEN. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 1,5 uur * VOOR WIE?: Voor professionals binnen het onderwijs, sociaal werkers en andere geïnteresseerden. * ACCREDITATIE: Sociaal Werkers ontvangen 5 punten via Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 532871) als de training is afgerond voor 25-01-2027. DEZE CURSUS IS HELAAS NIET GEACCREDITEERD DOOR V&VN EN SKJ.
Hoe ondersteun je lhbti+ cliënten?
Alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (lhbti+) hebben een fase waarin ze vragen hebben over hun seksuele identiteit. Hoe ga je hier als professional mee om? >>                                                             VEEL LHBTI+ PERSONEN KRIJGEN REGELMATIG TE MAKEN MET NEGATIEVE REACTIES, UITSLUITING, PESTEN EN SOMS ZELFS GEWELD. ZIJ ZULLEN HUN LHBTI+ GEVOELENS DAAROM NIET ZOMAAR INBRENGEN IN EEN GESPREK. HOE GA JE HIER ALS PROFESSIONAL MEE OM? IN DEZE GEACCREDITEERDE MODULE KRIJG JE INFORMATIE OVER LHBTI+ EN GA JE AAN DE SLAG MET CASUSSEN. JE LEERT HOE JE LHBTI+ GEVOELENS BESPREEKBAAR MAAKT. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 30 minuten * VOOR WIE?: Sociaal professionals * ACCREDITATIE: Sociaal Werkers ontvangen 3 punten via Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 511791) als de training is afgerond voor 14-06-2026. DEZE CURSUS IS HELAAS NIET GEACCREDITEERD DOOR V&VN EN SKJ.
Coming In: Ondersteuning aan biculturele LHBT personen
Krijg jij als professional of vrijwilliger in zorg of welzijn te maken met LHBT-personen van kleur? Dan is het goed om te weten hoe je hen effectief kunt helpen of doorverwijzen. >>                                                TIJDENS JE WERK ALS HULPVERLENER IN ZORG OF WELZIJN OF ALS VRIJWILLIGER BIJ EEN BELANGENORGANISATIE KUN JE TE MAKEN KRIJGEN MET LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN OF TRANSGENDER PERSONEN (LHBT-PERSONEN) VAN KLEUR. ZIJ LOPEN VAAK TEGEN SPECIFIEKE PROBLEMEN AAN EN HET IS VAN BELANG DAT JE DAAR WAT OVER WEET. IN DEZE ONLINE MODULE LEER JE ONDER ANDERE WAT HET VOOR BICULTURELE LHBT-PERSONEN KAN BETEKENEN ALS ZIJ UIT DE KAST KOMEN EN MET WELKE REACTIES UIT HUN OMGEVING ZIJ TE MAKEN KUNNEN KRIJGEN. DIT WORDT GEÏLLUSTREERD AAN DE HAND VAN LEVENSVERHALEN VAN DRIE PERSONEN. OOK LEER JE WAT BICULTURELE LHBT-PERSONEN KAN HELPEN OM TE LEREN OMGAAN MET HUN EIGEN GEVOELENS. IN DRIE CASUSSEN OEFEN JE MET LHBT PERSONEN IN VERSCHILLENDE SITUATIES. JE REFLECTEERT OP DIE SITUATIES EN KRIJGT TIPS HOE JE ZOU KUNNEN REAGEREN. DE ONLINE MODULE GEEFT JE OOK PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ORGANISATIES EN WEBSITES WAAR JE NAAR KUNT DOORVERWIJZEN OF WAAR JE ZELF MEER INFORMATIE VINDT. ER ZIJN APARTE MODULES VOOR PROFESSIONALS EN VRIJWILLIGERS. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 30 minuten * VOOR WIE?: Professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn * ACCREDITATIE REGISTERPLEIN: Bij Registerplein geregistreerde Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, Cliëntondersteuners en Aandachtsfunctionarissen ontvangen 6 punten via Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 440127) als de training voor professionals is afgerond voor 20 september 2024. Het certificaat verschijnt na afronden van de online training onder het kopje 'Certificaat Registerplein'. * ACCREDITATIE SKJ: Ben je jeugdverpleegkundige, doktersassistent of jeugdarts, dan kun je 5,25 SKJ accreditatiepunten ontvangen (zelf registreren op skjeugd.nl met ID-nummer SKJ214677). Wil je hiervan gebruikmaken, dan moet je na het afronden van de online training ook de toets maken. Je kunt de toets starten door op de knop 'Start SKJ toets' te klikken. Die knop verschijnt als de training voor professionals is afgerond. Het certificaat verschijnt onder het kopje 'Certificaat SKJ' als je de toets hebt voltooid voor 1 juli 2026.
Hoe ondersteun je transgender cliënten bij hulpvragen?
In je werk als sociaal professional kun je transgender personen als cliënt hebben. Het is dan belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens. Maar welke vragen stel je dan? En welke juist niet? >>                                   TRANSGENDER PERSONEN HEBBEN VAKER DAN GEMIDDELD TE MAKEN MET ONVEILIGHEID, NEGATIEVE REACTIES EN EENZAAMHEID. DAARNAAST IS ER ONDER DEZE PERSONEN VAKER DAN GEMIDDELD SPRAKE VAN WERKLOOSHEID. DAAROM VALLEN TRANSGENDER PERSONEN VAAK ONDER DE NOEMER ‘KWETSBAAR’. DE KANS DAT JE EEN CLIËNT MET TRANSGENDER GEVOELENS HEBT, IS DUS NIET ONDENKBAAR. HOE JE DAAR OP EEN SENSITIEVE MANIER MEE OMGAAT? DAAR KOM JE SNEL ACHTER IN DEZE ONLINE MODULE. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 30 minuten * VOOR WIE?: Sociaal professionals * ACCREDITATIE: Sociaal Werkers ontvangen 3 punten via Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 534631) als de training is afgerond voor 25-01-2027. DEZE CURSUS IS HELAAS NIET GEACCREDITEERD DOOR V&VN EN SKJ.
Jong en Transgender
In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuis voelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Jij kunt als professional een belangrijke rol spelen in het helpen van deze kinderen. >>                                             VAAK BLIJVEN DEZE KINDEREN ONDER DE RADAR, WAT KAN LEIDEN TOT PSYCHISCHE KLACHTEN. DE CIJFERS LIEGEN ER NIET OM; MEER DAN 2 VAN DE 3 OVERWEEGT SUÏCIDE. DOOR MIDDEL VAN PRAKTIJKGERICHTE OPDRACHTEN LEER JE IN DEZE ONLINE TRAINING  HOE JE GENDERVRAAGSTUKKEN BIJ KINDEREN EN JONGEREN VROEG KUNT SIGNALEREN EN BESPREEKBAAR KUNT MAKEN. DEZE MODULE GEEFT PRAKTISCHE HANDVATTEN ROND KINDEREN IN DE LEEFTIJD VAN 2 TOT 18 JAAR. IN DE MODULE WORDT ER ZO VEEL MOGELIJK MET ZORG AANGEGEVEN WANNEER ER GESPROKEN WORDT OVER VERSCHILLENDE LEEFTIJDSGROEPEN. WE MAKEN ONDERSCHEID TUSSEN KINDEREN EN JONGEREN. ONDER ‘KINDEREN’ VERSTAAN WE KINDEREN TOT CA. 12 JAAR EN ONDER ‘JONGEREN’ VERSTAAN WE JONGEREN VAN 12 TOT 18 JAAR. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 1,5 uur * VOOR WIE?: Deze training is gemaakt voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin, kindwerkers en jongerenwerkers. Deze module is daarnaast ook geschikt voor professionals in de jeugdzorg zoals pedagogen en groepsleiding.  * * ACCREDITATIE REGISTERPLEIN: Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen en sociaal werkers ontvangen 5,5 punten via Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 469420) als de training voor professionals is afgerond voor 3 juli 2025. Het certificaat verschijnt na afronden van de online training onder het kopje 'Certificaat Registerplein'. * * ACCREDITATIE SKJ: Ben je jeugdverpleegkundige, doktersassistent of jeugdarts, dan kun je 1,65 SKJ accreditatiepunten ontvangen (zelf registreren op skjeugd.nl met ID-nummer SKJ214051). Wil je hiervan gebruikmaken, dan moet je na het afronden van de online training ook de toets maken. Je kunt de toets starten door op de knop 'Start SKJ toets' te klikken. Die knop verschijnt als de training is afgerond. Het certificaat verschijnt onder het kopje 'Certificaat SKJ' als je de toets hebt voltooid voor 22 maart 2026.
Contact met transgender personen in de publieke dienstverlening
Dag meneer, eh… mevrouw? Niet weten hoe je iemand aan de balie of aan de telefoon moet aanspreken kan zorgen voor pijnlijke situaties. Voor jou als publieke dienstverlener en al helemaal voor de persoon met wie je te maken hebt. >>                                             HEB JE TELEFONISCH OF AAN DE BALIE KLANTCONTACT MET BEWONERS OF BEZOEKERS? EN HEB JE WEL EENS IEMAND ONTMOET VAN WIE JE NIET WIST OF JE MENEER OF MEVROUW GING ZEGGEN? ZOU JE GRAAG WILLEN WETEN HOE JE PROFESSIONEEL MET TRANSGENDER PERSONEN OM GAAT? VOLG DAN DEZE KORTE INTERACTIEVE ONLINE TRAINING. AAN DE HAND VAN ERVARINGSVERHALEN, ACHTERGRONDINFORMATIE EN EEN CHECKLIST ONTDEK JE HOE JE OP EEN RESPECTVOLLE MANIER MET TRANSGENDER PERSONEN OM KAN GAAN. ZEG JE ‘MENEER’ OF ‘MEVROUW’? OF IETS ANDERS? HOE GA JE PROFESSIONEEL MET ZULKE SITUATIES OM EN HOE VOORKOM JE DAT JE TRANSGENDER PERSONEN ONBEDOELD KWETST? DEZE KORTE E-LEARNING BEANTWOORDT ONDER ANDERE DEZE VRAGEN IN ONGEVEER 15 MINUTEN. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 15 minuten * VOOR WIE?: De training is breed inzetbaar en uitermate geschikt voor medewerkers werk en inkomen, toezichthouders, receptionisten, telefonisten en baliemedewerkers van overheidsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. * ACCREDITATIE: Nee
Hoe ondersteun je LHBT-ouderen bij hulpvragen?
Voor ouderen is het lastig om hun LHBT-gevoelens te bespreken, of er alleen al voor uit te komen. In deze e-learning ontdek je wat er bij deze groep leeft en hoe je daar effectief mee om kunt gaan. >>                                             LHBT-OUDEREN ZIJN VAAK NIET ZICHTBAAR, WAARDOOR SOCIAAL WERKERS ER MEESTAL VANUIT GAAN DAT EEN OUDERE NIET LHBT (LESBISCH, HOMOSEKSUEEL, BISEKSUEEL OF TRANSGENDER) IS. MAAR DEZE OUDEREN GROEIDEN OP IN EEN ANDERE TIJD EN ER IS BIJ HEN VAKER SPRAKE VAN MINDERHEIDSSTRESS EN ANGST VOOR AFWIJZING. IN DEZE E-LEARNING MAAK JE KENNIS MET EEN AANTAL LHBT-OUDEREN EN LEER JE WAT JE KUNT DOEN OM HUN SITUATIE BESPREEKBAAR TE MAKEN. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 30 minuten * VOOR WIE?: Professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn * ACCREDITATIE: Sociaal Werkers ontvangen 3 punten via Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 448141) als de training is afgerond voor 8 november 2024. DEZE CURSUS IS HELAAS NIET GEACCREDITEERD DOOR V&VN EN SKJ.
How to support older LGBT persons
LGBT people are often not visible, so that social workers usually assume that an older person is not LGBT (lesbian, homosexual, bisexual or transgender). But these older people grew up in a different time and there is more often minority stress and fear of rejection. This makes it difficult for the elderly to discuss their LGBT feelings, let alone come out. In this e-learning you will discover what is going on in this group and how you can deal with it effectively.