Beschikbare cursussen

De zin van zingeving (KIS) - Sensitief werken met religie en levensbeschouwing

Accreditatie: 6 punten via Registerplein - Veel mensen vinden het lastig om een open gesprek te hebben over religie of levensbeschouwing. Vooral met iemand die een andere overtuiging heeft. In een begeleidingstraject van jongeren kan hun religie juist een persoonlijke bron van kracht en steun zijn…

Introductie Intercultureel Vakmanschap voor sociaal professionals (KIS)

Accreditatie: 3 punten via Registerplein - In 2040 heeft 30 procent van de Nederlandse inwoners een migratieachtergrond. Als sociaal werker, klantmanager of wmo-consulent is het ook jouw taak om deze groep goed te ondersteunen. Hoe doe je dat? Wanneer speelt cultuur een rol en wanneer juist niet? W…

Polarisatie herkennen, aanpakken en voorkomen

Accreditatie: 4 punten via Registerplein - Polarisatie in wijken kent verschillende stadia, oorzaken, betrokken groepen en verschijningsvormen. Je leert in deze e-learning hoe je kunt voorkomen dat ongemak en kleine ergernissen tussen groepen escaleren tot spanningen en incidenten. Werk met een cas…

Doen Wat Werkt Talk - Hanneke Felten

Do’s en don’ts om discriminatie en vooroordelen te voorkomen Geef ruimte aan mensen die discriminatie afkeuren en zet in op empathie om vooroordelen te verminderen. Deze en andere tips geeft Movisie-expert Hanneke Felten in deze Doen Wat Werkt Talk over het voorkomen en verminderen van vooroord…