#DatMeenJeNiet!
Hoe herken je een discriminerend bericht op sociale media? En hoe kan je in actie komen als je haat of discriminatie ziet online? Deze e-learning biedt bijvoorbeeld docenten of jongerenwerkers praktische handvatten om met het onderwerp online discriminatie aan de slag te gaan. >> Je komt meer te weten over de verschillende vormen van discriminatie en hoe je deze online kunt herkennen. Vervolgens leer je meer hoe je ervoor zorgt dat jij je goed blijft voelen als je online in actie komt en wat het nut is van ingrijpen. Daarnaast reflecteer je op je eigen diversiteit. Tot slot ontdek je de verschillende acties die je kunt ondernemen tegen online discriminatie en de mogelijke gevolgen daarvan. En natuurlijk ga je ook zelf aan de slag. Voor docenten en begeleiders is er een handleiding met tips en werkvormen om met jongeren aan de slag te gaan met e-learning als online trainingsmateriaal. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 90 minuten * VOOR WIE?: Iedereen die met jongeren werkt, zoals docenten en jongerenwerkers * ACCREDITATIE: Nee  
Objectief werven en selecteren - Vind talent zonder vooroordelen
Als je een vacature hebt dan wil je graag de beste persoon vinden voor de functie. Maar hoe doe je dat? Objectief werven en selecteren is een effectief bewezen methode voor werving en selectie. Deze methode zorgt ervoor dat je niet afgaat op de (onbewuste) vooroordelen en stereotypen maar ontdekt wie daadwerkelijk de beste kandidaat is voor de functie. Deze interactieve training bereidt je voor om dit te gaan toepassen in je eigen organisatie. >> Hoewel discriminatie in Nederland bij de wet verboden is, zien we het nog steeds veel gebeuren in werving en selectie.  Objectief werven en selecteren betekent dat je niet afgaat op de ‘klik’ maar selecteert op basis van competenties van kandidaten. Door dit zo objectief mogelijk te doen, krijgen kandidaten gelijkere kansen, zo blijkt uit onderzoek van TNO uit 2020 (Delphi-studie stand der wetenschap). Het voordeel voor jou als werkgever is dat je veel beter de meest geschikte persoon voor een functie kunt vinden als je de invloed van vooroordelen en stereotypen in werving- en selectie vermindert. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 20 minuten tot 2 uur * VOOR WIE? HRM-medewerkers, managers, leidinggevenden, directeuren, recruiters en iedereen anders die op zoek gaat in een werving- en selectieproces naar de beste kandidaat voor de functie * BEWIJS VAN DEELNAME: Ja    
Vrouwelijke nieuwkomers begeleiden op weg naar werk
Vrouwelijke nieuwkomers vinden moeilijker betaald werk dan mannelijke. Hoe kun je als uitvoerend professional bij een gemeente deze vrouwen zo goed mogelijk begeleiden? Daarmee ga je aan de slag in deze interactieve training van KIS. >>                  Na afloop van deze e-learning: * Sluit je beter aan bij de leefwereld van vrouwelijke nieuwkomers * Ben je je meer bewust van je eigen achtergrond en de invloed daarvan op je werk * Begrijp je beter welke uitdagingen en belemmeringen vrouwelijke nieuwkomers tegenkomen * Ken je succesfactoren die kunnen helpen om deze vrouwen eigenaar van hun traject naar werk te maken * Heb je een concretere stap gezet om deze groep effectiever naar werk te begeleiden   In de training reflecteer je op je bestaande kennis en ervaring en bouw je daarop voort. De e-learning bevat een flink aantal korte filmfragmenten van professionals en citaten van vrouwelijke nieuwkomers over hun eigen ervaringen met het leven en werken in Nederland. Je ontdekt ook hoe het ervoor staat met de arbeidsparticipatie van alle vrouwen in Nederland en welke belemmeringen daarbij een rol spelen. Verder krijg je concrete handvatten voor meer gender- en cultuursensitief werken en oefen je hoe je vrouwelijke nieuwkomers optimaal kunt begeleiden naar werk. Ook kruip je in de huid van drie klantmanagers en probeer je in casussen uit wat het effect is van hoe zij reageren. Tot slot maak je de praktische vertaling naar je eigen werkomgeving.       * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 90 minuten * VOOR WIE?: Uitvoerend professionals bij gemeenten * ACCREDITATIE: Geregistreerde sociaal werkers, maatschappelijk werkers en sociaal juridisch dienstverleners ontvangen 5,5 punten via Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 446421) als de training is afgerond voor 6 december 2024. DEZE CURSUS IS HELAAS NIET GEACCREDITEERD DOOR V&VN EN SKJ.
De zin van zingeving (KIS) - Sensitief werken met religie en levensbeschouwing
In deze module maak je kennis met een aantal levensbeschouwingen én met het vanzelfsprekende van je eigen levensbeschouwing. Je oefent met een aantal casussen en past je aangescherpte vaardigheden toe in je eigen werkomgeving. >>                                             VEEL MENSEN VINDEN HET LASTIG OM EEN OPEN GESPREK TE HEBBEN OVER RELIGIE OF LEVENSBESCHOUWING. VOORAL MET IEMAND DIE EEN ANDERE OVERTUIGING HEEFT. IN EEN BEGELEIDINGSTRAJECT VAN JONGEREN KAN HUN RELIGIE JUIST EEN PERSOONLIJKE BRON VAN KRACHT EN STEUN ZIJN. HET IS DUS EEN GEMISTE KANS ALS JE DAT ONDERWERP ONBESPROKEN LAAT. DEZE E-LEARNING VAN KENNISPLATFORM INTEGRATIE & SAMENLEVING (KIS) IS EEN VERDIEPING OP DE MODULE INTRODUCTIE INTERCULTUREEL VAKMANSCHAP.   * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 6 uur (2 uur online training en 4 uur zelfstudie) * VOOR WIE?: Sociaal professionals * ACCREDITATIE: Bij Registerplein geregistreerde sociaal werkers ontvangen 6 PE-punten na afronding van alle modules. 
Introductie Intercultureel Vakmanschap voor sociaal professionals (KIS)
Deze e-learning geeft je inzicht in jezelf en vergroot je vaardigheid in het omgaan met mensen met een migratieachtergrond. Na afloop kun je beter aansluiten op hun situatie, weet je welke kennis nog mist en waar je die kunt halen. >>                  IN 2040 HEEFT 30 PROCENT VAN DE NEDERLANDSE INWONERS EEN MIGRATIEACHTERGROND. ALS SOCIAAL WERKER, KLANTMANAGER OF WMO-CONSULENT IS HET OOK JOUW TAAK OM DEZE GROEP GOED TE ONDERSTEUNEN. HOE DOE JE DAT? WANNEER SPEELT CULTUUR EEN ROL EN WANNEER JUIST NIET? WELKE ONDERWERPEN LIGGEN GEVOELIG OF ZIJN TABOE EN HOE SLUIT JE GOED AAN OP DE VERSCHILLENDE DIVERSITEITSKENMERKEN VAN MENSEN DIE LEVEN IN TWEE CULTUREN? DEZE E-LEARNING VAN KENNISPLATFORM INTEGRATIE & SAMENLEVING (KIS) BIEDT INZICHT EN GEEFT PROFESSIONALS IN ZORG EN WELZIJN DE BASIS VAN INTERCULTUREEL VAKMANSCHAP MEE.       * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 60 minuten * VOOR WIE?: Sociaal professionals * ACCREDITATIE: Verlening van de accreditatie is in aanvraag bij Registerplein. DEZE CURSUS IS HELAAS NIET GEACCREDITEERD DOOR V&VN EN SKJ.
Polarisatie herkennen, aanpakken en voorkomen
Polarisatie in wijken kent verschillende stadia, oorzaken, betrokken groepen en verschijningsvormen. Deze e-learning leert je hoe je kunt voorkomen dat ongemak/ kleine ergernissen tussen groepen escaleren tot spanningen en incidenten. >>                                             WERK MET EEN CASUS EN ONTDEK HOE JE ALS GEMEENTE OF BUURTPROFESSIONAL VROEGTIJDIG POLARISATIE OP BUURTNIVEAU SIGNALEERT EN KUNT VERMINDEREN. EN HOE JE OP GESTRUCTUREERDE WIJZE SIGNALEN VAN SPANNINGEN KUNT ANALYSEREN EN BESPREKEN MET COLLEGA’S. DEZE E-LEARNING IS BEDOELD VOOR BUURTPROFESSIONALS EN AMBTENAREN BINNEN ZOWEL HET SOCIAAL- ALS HET VEILIGHEIDSDOMEIN. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 60 minuten * VOOR WIE?: Buurtprofessionals en ambtenaren binnen zowel het sociaal- als het veiligheidsdomein. * ACCREDITATIE: Bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werkers, Sociaal Agogen, Maatschappelijk Werkers, GGZ-Agogen en Clientondersteuners ontvangen 4 punten via Registerplein als de training is afgerond voor 19-10-2025. DEZE CURSUS IS HELAAS NIET GEACCREDITEERD DOOR V&VN EN SKJ.
Doen Wat Werkt Talk - Hanneke Felten
Movisie-expert Hanneke Felten geeft in deze Doen Wat Werkt Talk tips over het voorkomen en verminderen van vooroordelen en discriminatie. >>                                                                                               GEEF RUIMTE AAN MENSEN DIE DISCRIMINATIE AFKEUREN EN ZET IN OP EMPATHIE OM VOOROORDELEN TE VERMINDEREN. DEZE EN ANDERE DO’S EN DON’TS KOMEN LANGS IN DEZE DYNAMISCHE DOEN WAT WERKT TALK OVER HET VOORKOMEN EN VERMINDEREN VAN VOOROORDELEN EN DISCRIMINATIE. HANNEKE FELTEN GAF DEZE LEZING TIJDENS EEN CONGRES VOOR JOURNALISTEN EN COMMUNICATIEPROFESSIONALS, MAAR DE TIPS ZIJN OOK NUTTIG VOOR SOCIAAL PROFESSIONALS. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 20 minuten * VOOR WIE?: Journalisten, communicatieprofessionals en sociaal professionals. * ACCREDITATIE: Nee