Polarisatie kent verschillende oorzaken en verschijningsvormen. In deze e-learning leer je wat ongewenste polarisatie is. Werk met een casus en ontdek hoe je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleert, voorkomt, en vermindert. En hoe je verbinding tussen groepen versterkt.

In 2040 heeft 30 procent van de Nederlandse inwoners een migratieachtergrond. Als sociaal werker, klantmanager of wmo-consulent is het ook jouw taak om deze groep goed te ondersteunen. Hoe doe je dat? Wanneer speelt cultuur een rol en wanneer juist niet? Welke onderwerpen liggen gevoelig of zijn taboe en hoe sluit je goed aan op de verschillende diversiteitskenmerken van mensen die leven in twee culturen? Deze e-learning van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) biedt inzicht en geeft professionals in zorg en welzijn de basis van intercultureel vakmanschap mee.