Polarisatie in wijken kent verschillende stadia, oorzaken, betrokken groepen en verschijningsvormen. Je leert in deze e-learning hoe je kunt voorkomen dat ongemak en kleine ergernissen tussen groepen escaleren tot spanningen en incidenten. Werk met een casus en ontdek hoe je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleert en kunt verminderen. En hoe je op gestructureerde wijze signalen van spanningen kunt analyseren en bespreken met collega’s. Deze e-learning is bedoeld voor buurtprofessionals en ambtenaren binnen zowel het sociaal- als het veiligheidsdomein.

Deze online training levert x registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

In 2040 heeft 30 procent van de Nederlandse inwoners een migratieachtergrond. Als sociaal werker, klantmanager of wmo-consulent is het ook jouw taak om deze groep goed te ondersteunen. Hoe doe je dat? Wanneer speelt cultuur een rol en wanneer juist niet? Welke onderwerpen liggen gevoelig of zijn taboe en hoe sluit je goed aan op de verschillende diversiteitskenmerken van mensen die leven in twee culturen? Deze e-learning van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) biedt inzicht en geeft professionals in zorg en welzijn de basis van intercultureel vakmanschap mee.