Webinar - Van eigen kracht naar OERkracht?
Ben jij de termen ‘eigen kracht’, ‘eigen regie’ en ‘zelfregie’ ook zo zat? Termen die iedereen voor in de mond lijken te liggen, maar waar je je als professional in een wijkteam of manager soms ongemakkelijk bij voelt. Want wat bedoelen ze er eigenlijk mee? Gaat het niet gewoon om bezuiniging?  >>                                                                                               * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 45 minuten * VOOR WIE?: Professionals sociale wijkteams
Complexe casuïstiek onafhankelijke cliëntondersteuning - voor ervaren cliëntondersteuners
Welke complexe casussen kan een cliëntondersteuner tegenkomen? Benut deze lesbrief en bijbehorende video om meer te weten te komen over de vaardigheden en afwegingen die een rol spelen bij complexe casussen. >>                                             WAT ZIJN COMPLEXE CASUSSEN BINNEN CLIËNTONDERSTEUNING? WELKE VAARDIGHEDEN KAN EEN CLIËNTONDERSTEUNER IN DIE SITUATIES INZETTEN? EN WELKE AFWEGINGEN MAAKT EEN CLIËNTONDERSTEUNER BIJ COMPLEXE CASUÏSTIEK? IN DEZE KORTE LEERGANG ‘COMPLEXE CASUÏSTIEK ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING’ KUNT U AAN DE HAND VAN TWEE CASUSSEN AAN DE SLAG MET DEZE VRAGEN. DE LEERGANG BEVAT TWEE VIDEOFRAGMENTEN MET VRAGEN EN WERKVORMEN TER NABESPREKING IN DE KLAS OF IN EEN TRAININGSGROEP. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 30 minuten * VOOR WIE? Voor docenten, ervaren cliëntondersteuners en trainers. * ACCREDITATIE: Nee
De OER test
Kom er in 10 vragen achter in hoeverre jij werkt volgens Ondersteuning Eigen Regievoering (OER). De OER-methodiek staat voor een manier van werken waarbij het aansluiten bij de eigen regie van mensen als het allerbelangrijkst wordt beschouwd. >>                                             IN HOEVERRE WERK JIJ VOLGENS DE PRINCIPES VAN OER (ONDERSTEUNING EIGEN REGIEVOERING)? IEDEREEN VOERT PER DEFINITIE EIGEN REGIE OVER DIENS LEVEN. ALS PROFESSIONAL IN DE ZORG- EN WELZIJNSSECTOR IS HET BELANGRIJK DAT JE DAT VOEREN VAN DE EIGEN REGIE NIET ONNODIG BELEMMERT OF HINDERT. DAT DOE JE VIA BEPAALD GEDRAG EN VIA DE WIJZE WAAROP ZORG- EN WELZIJNSACTIVITEITEN GEORGANISEERD WORDEN. WEET JIJ HOE OER JE WERKT? DOE DE TEST EN ONTDEK HET ZELF IN EEN PAAR MINUTEN. AAN HET EINDE VAN DE TEST VIND JE ARTIKELEN EN FILMPJES DIE ILLUSTREREN WAT OER IS EN HOE JE VANUIT DIE PRINCIPES KAN WERKEN. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 5 tot 10 minuten * VOOR WIE? Professionals in zorg en welzijn * ACCREDITATIE: Nee
Minicursus Werken vanuit eigen regie
Met eigen regie maken cliënten meer gebruik van hun eigen kracht en sociaal netwerk. Hoe kun je eigen regie bevorderen in de dagelijkse praktijk? Korte introductiecursus voor wijkteams en andere uitvoerders van sociaal werk. >>                                            * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 15 tot 20 minuten * VOOR WIE? Wijkteams, uitvoerende professionals in het sociaal domein en andere geïnteresseerden. * ACCREDITATIE: Nee
Participatie van je cliënt ondersteunen
Als professional binnen Zorg & Welzijn of Werk & Inkomen ondersteun je cliënten met participeren in de samenleving. Meedoen dus. Deze minicursus laat zien wat dat betekent voor jou en de cliënt en hoe je de cliënt daarin kunt ondersteunen. >>                                             WAT HOUDT DAT MEEDOEN PRECIES IN EN WAT WIL EN KAN JE CLIËNT BEREIKEN MET PARTICIPATIE? HOE ONDERSTEUN EN VERSTERK JE ALS PROFESSIONAL DE VERSCHILLENDE PARTICIPATIEMOGELIJKHEDEN VAN JE CLIËNT? IN DEZE MINICURSUS GA JE AAN DE SLAG MET EEN CASUS EN OEFEN JE MET VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK. * * DEELNAME: Gratis * DUUR: 20 minuten * VOOR WIE? Professionals/hulpverleners in de sector Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen die met cliënten of burgers werken. * ACCREDITATIE: Nee