Beschikbare cursussen

Complexe casuïstiek onafhankelijke cliëntondersteuning - voor ervaren cliëntondersteuners

Categorie: Zelfredzaamheid
Wat zijn complexe casussen binnen cliëntondersteuning? Welke vaardigheden kan een cliëntondersteuner in die situaties inzetten? En welke afwegingen maakt een cliëntondersteuner bij complexe casuïstiek? In deze korte leergang ‘Complexe casuïstiek onafhankelijke cliëntondersteuning’ kunt u …

De OER test

Categorie: Zelfredzaamheid

Kom er in 10 vragen achter in hoeverre jij werkt volgens Ondersteuning Eigen Regievoering (OER). De OER-methodiek staat voor een manier van werken in de zorg- en welzijnssector waarbij het aansluiten bij de eigen regie van mensen als het allerbelangrijkst wordt beschouwd.

Minicursus Werken vanuit eigen regie

Categorie: Zelfredzaamheid

Met eigen regie maken cliënten meer gebruik van hun eigen kracht en sociaal netwerk. Hoe kun je eigen regie bevorderen in de dagelijkse praktijk? Korte introductiecursus voor wijkteams en andere uitvoerders van sociaal werk.

Participatie van je cliënt ondersteunen

Categorie: Zelfredzaamheid
Als professional binnen Zorg & Welzijn of Werk & Inkomen ondersteun je cliënten met participeren in de samenleving. Meedoen. Wat houdt dat meedoen precies in en wat wil en kan je cliënt bereiken met participatie? Hoe ondersteun en versterk je als professional de verschillende participatie…